This bridge is very long
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

National Artist

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากร บุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้ สืบสานงานศิลปะของชาติให้ เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน เป็นการภายทอดภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษในอดีตให้ม?

ทัศนศิลป์

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากร บุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้ สืบสานงานศิลปะของชาติให้ เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน เป็นการภายทอดภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษในอดีตให้ม

วรรณศิลป์

บทประพันธ์ที่แต่งอย่างมีศิลปะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีองค์ประกอบ ที่สำคัญคือ ความรู้สึกสะเทือนใจ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกลวิธีเสนอ เรื่องที่น่าสนใจ

ศิลปะการแสดง

ศิลปะที่มีการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดง ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๓.๑ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ๓.๒ ดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ๓.๓ ภาพยนตร์และละคร
  1. Information News

สวธ.จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโคร…

11-03-2014 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์

สวธ.จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติก...

Read more

สวธ.จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศ…

11-03-2014 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์

สวธ.จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

ในระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หออัครศิลปิน คลองหลวง ปทุมธานี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม...

Read more

สวธ.สนับสนุนมหานครอวอร์ดส มอบรางวัล ศิลป…

11-03-2014 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์

สวธ.สนับสนุนมหานครอวอร์ดส มอบรางวัล ศิลปินส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมดีเด่น? เป็นปีที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บมจ.อสมท. จัดงานมอบรางวัล ๑...

Read more

Photo gallery