หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นายสร้อย ดำแจ่ม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายสวง ทรัพย์สำรวย
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายอำนวย กลัสนิมิ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายสาคร ยังเขียวสด
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นางเกลียว เสร็จกิจ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายบุญเลิศ นาจพินิจ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นางจันทร์สม สายธารา
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นางรวงทอง ทองลั่นธม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายใหญ่ วิเศษพลกรัง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายสมควร กระจ่างศาสตร์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2539


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th