หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 157 คน

ชื่อ : นางฉวีวรรณ พันธุ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นางสุดจิตต์ อนันตกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายขาเดร์ แวเด็ง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นางประยูร ยมเยี่ยม
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2537
ชื่อ : พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2537
ชื่อ : นายผาย นุปิง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายสมเศียร พานทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายแจ้ง คล้ายสีทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2538


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th