หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 156 คน

ชื่อ : นางสาวเวณิกา บุนนาค
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : เรือตรีสันติ ลุนเผ่
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายมนตรี ตราโมท
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2528
ชื่อ : ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2528
ชื่อ : นางทองหล่อ ทำเลทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายทองมาก จันทะลือ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นางท้วม ประสิทธิกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายรงภักดี (เจียร จารุจรรณ)
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นาย กั้น ทองหล่อ
สาขา: ศิลปะการแสดง
ปีที่ได้รับ : 2529


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th