หน้าหลัก >> วรรณศิลป์

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 54 คน

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายชาติ กอบจิตติ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2547
ชื่อ : นายกรุณา กุศลาสัย
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
ชื่อ : นายสุจิตต์ วงษ์เทศ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2545
ชื่อ : นายคำพูน บุญทวี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
ชื่อ : นายอัศศิริ ธรรมโชติ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
ชื่อ : นางสุภา สิริสิงห
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
ชื่อ : พลตำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นายฉัตรชัย วิเศษ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th