หน้าหลัก >> วรรณศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 52 คน

ชื่อ : นายสุวัฒน์ วรดิลก
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2534
ชื่อ : นายคำสิงห์ ศรีนอก
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2535
ชื่อ : นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2536
ชื่อ : นายทวีป วรดิลก
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : นายรงค์ วงษ์สวรรค์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
ชื่อ : หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539
ชื่อ : นายฉัตรชัย วิเศษ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
ชื่อ : พลตำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
ชื่อ : นางสุภา สิริสิงห
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th