หน้าหลัก >> วรรณศิลป์

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 54 คน

ชื่อ : นายไพวรินทร์ ขาวงาม
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นางชมัยภร บางคมบาง
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
ชื่อ : นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายวินทร์ เลี้ยววาริณ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายเจริญ มาลาโรจน์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
ชื่อ : นายมกุฏ อรฤดี
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นางนงไฉน ปริญญาธวัช
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
ชื่อ : นายประภัสสร เสวิกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2554


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th