หน้าหลัก >> วรรณศิลป์
ค้นหาศิลปินแห่งชาติ
ชื่อศิลปิน
สาขาย่อย
ปีที่ได้รับ

รายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้งหมด ทั้งหมด 52 คน

ชื่อ : นายธีรภาพ โลหิตกุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : นายไพวรินทร์ ขาวงาม
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2558
ชื่อ : พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชย์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2528
ชื่อ : นางกัณหา เคียงศิริ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : นายอบ ไชยวสุ
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2529
ชื่อ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2530
ชื่อ : นางสุกัญญา ชลศึกษ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2531
ชื่อ : นายอังคาร กัลยาณพงศ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2532
ชื่อ : นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2533
ชื่อ : นายอาจินต์ ปัญจพรรค์
สาขา: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2534


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th