หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสง่า อารัมภีร

ชื่อ : นายสง่า อารัมภีร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสง่า อารัมภีร เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ ที่กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเรียนดนตรีในกองดุริยางค์กองทัพอากาศ เป็นศิษย์ของครูโพธิ์ศานติกุล และพระเจนดุริยางค์(ปิติ วาทยกร) เคยรับราชการเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงของกองดุริยางค์กองทัพอากาศ ด้วยความมานะพยายามฝึกฝนวิชาดนตรีด้วยตนเองจึงสามารถร่วมงานเป็นนักประพันธ์เพลงประกอบการแสดงละครเวทีของคณะละครศิวารมย์ประสบความสำเร็จครั้งแรกเมื่อแต่งเพลง “น้ำตาแสงใต้” ในละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ เมื่อมีอายุเพียง ๒๔ ปี ได้ผลิตผลงานเพลงประกอบการแสดงละครเวที ภาพยนตร์และโทรทัศน์ นายสง่า อารัมภีร เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีความสามารถรอบตัวโดยประพันธ์ทั้งบทร้อง ทำนอง แยกเสียงประสาน ควบคุมวงดนตรี สรรหานักร้องที่เหมาะสมกับเพลงที่ประพันธ์ขึ้นนั้น ตลอดจนถึงการบันทึกเสียง ได้ส่งเสริมให้นักร้องจำนวนมากมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ เป็นนักเขียนหลายนามปากกา และสามารถรจนาบทร้องเพลงที่เลิศในลักษณะแห่งกวีนิพนธ์ ตลอดจนการถ่ายทอดนิพนธ์ของกวีเอก ออกเป็นเพลงไทยสากลได้อย่างแนบเนียน ถึงพร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งดนตรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๗ เป็นต้นมา เป็นเวลากว่า ๔๕ ปี สร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า ๒,๐๐๐เพลง ซึ่งรวมทั้งเพลงประกอบละครและภาพยนตร์กว่า ๒๕๐ เรื่อง นอกจากงานดนตรี นายสง่า อารัมภีร ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย นายสง่า อารัมภีร สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเทียนธูปพลี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๔ ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
๒๔๘๐ รับราชการทหาร(นักร้อง) กองบินน้อยที่ ๔ โคกกระเทียม จังหวัด ลพบุรี
นักดนตรี
จ่าอากาศโท กองทัพอากาศ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ ครอบครัวประชาธิปไตย
๒๕๓๖ ได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่าง
๒๕๓๕ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๔ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตุ๊กตาทองยอดเยี่ยม
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ
109 หมู่ที่ 9 ซอยเทพพนม 7 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี+(109 หมู่ที่ 9 ซอยเทพพนม 7 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th