หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสง่า อารัมภีร

ชื่อ : นายสง่า อารัมภีร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2531
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสง่า อารัมภีร เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ ที่กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเรียนดนตรีในกองดุริยางค์กองทัพอากาศ เป็นศิษย์ของครูโพธิ์ศานติกุล และพระเจนดุริยางค์(ปิติ วาทยกร) เคยรับราชการเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงของกองดุริยางค์กองทัพอากาศ ด้วยความมานะพยายามฝึกฝนวิชาดนตรีด้วยตนเองจึงสามารถร่วมงานเป็นนักประพันธ์เพลงประกอบการแสดงละครเวทีของคณะละครศิวารมย์ประสบความสำเร็จครั้งแรกเมื่อแต่งเพลง “น้ำตาแสงใต้” ในละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ เมื่อมีอายุเพียง ๒๔ ปี ได้ผลิตผลงานเพลงประกอบการแสดงละครเวที ภาพยนตร์และโทรทัศน์ นายสง่า อารัมภีร เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีความสามารถรอบตัวโดยประพันธ์ทั้งบทร้อง ทำนอง แยกเสียงประสาน ควบคุมวงดนตรี สรรหานักร้องที่เหมาะสมกับเพลงที่ประพันธ์ขึ้นนั้น ตลอดจนถึงการบันทึกเสียง ได้ส่งเสริมให้นักร้องจำนวนมากมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ เป็นนักเขียนหลายนามปากกา และสามารถรจนาบทร้องเพลงที่เลิศในลักษณะแห่งกวีนิพนธ์ ตลอดจนการถ่ายทอดนิพนธ์ของกวีเอก ออกเป็นเพลงไทยสากลได้อย่างแนบเนียน ถึงพร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งดนตรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๗ เป็นต้นมา เป็นเวลากว่า ๔๕ ปี สร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า ๒,๐๐๐เพลง ซึ่งรวมทั้งเพลงประกอบละครและภาพยนตร์กว่า ๒๕๐ เรื่อง นอกจากงานดนตรี นายสง่า อารัมภีร ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย นายสง่า อารัมภีร สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเทียนธูปพลี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๔ ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
๒๔๘๐ รับราชการทหาร(นักร้อง) กองบินน้อยที่ ๔ โคกกระเทียม จังหวัด ลพบุรี
นักดนตรี
จ่าอากาศโท กองทัพอากาศ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ ครอบครัวประชาธิปไตย
๒๕๓๖ ได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่าง
๒๕๓๕ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย
๒๕๓๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงไทยสากล) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๑๔ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตุ๊กตาทองยอดเยี่ยม
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th