หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ

ชื่อ : นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือเปี๊ยก โปสเตอร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๗๕ ที่ค่ายกาวิละ (ค่ายทหารบก) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาส สําเร็จการศึกษาแผนกฝึกหัดครูประถมการช่าง จากโรงเรียนเพาะช่างและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ ศิลปินผู้ยอดเยี่ยมในด้านการสร้าง การกํากับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เป็นผู้ทรงคุณค่าคนหนึ่งในวงการบันเทิง มีอารมณ์ศิลปะที่อ่อนโยน เข้าใจงานศิลปะอย่างลึกซึ้งโดยเริ่มจากความเป็นศิลปินวาดใบปิดภาพยนตร์คัทเอาท์มีผลงานวาดใบปิดภาพยนตร์จํานวน ๑,๐๐๐ กว่าเรื่อง ต่อมาเป็นผู้สร้างและผู้กํากับภาพยนตร์ไทยที่ยอดด้วยฝีมือและมีความคิดสร้างสรรค์ล้ําหน้าอยู่ตลอดเวลา ได้ทุ่มเทแรงกายและความสามารถสร้างและกํากับภาพยนตร์ไทยไว้เป็นมรดกแก่สังคมรวม ๒๙ เรื่อง อาทิเรื่องโทน ดวง ชู้เขาสมิง มีนัดกับหัวใจ ประสาท คู่หูเป็นต้น ด้วยความเป็นศิลปินนักวาดรูปที่มีความวิจิตรงดงามในใจและฝีมือยอดเยี่ยม ทําให้นายสมบูรณ์สุขมีมุมมองที่สวยงามแปลกตายิ่งใหญ่เกินว่าแนวการสร้างภาพยนตร์ทั่วไปที่จําเจ ภาพยนตร์ไทยเป็นที่ประทับใจและติดตามของประชาชนผู้ชมอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีความสามารถสร้างภาพลักษณ์นักแสดงที่ไม่จําเป็นต้องเน้นรูปร่างหน้าตา จนได้ชื่อว่า นักปั้นดารา อย่างเช่น เรื่องโทน เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีนักแสดงหน้าใหม่อย่างไพโรจน์สังวริบุตร สังข์ทอง สีใส รวมทั้งมีการเขียนบทเป็นสตอรี่บอร์ดใช้มุมกล้องและองค์ประกอบภาพย่างมีศิลปะ เป็นธรรมชาติสมจริง จากผลงานยอดเยี่ยมดังกล่าวจึงได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากเรื่อง ชู้ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ในฐานะผู้กํากับยอดเยี่ยม จากเรื่อง เงาะป่า ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในฐานะนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้านปัจจุบันนายสมบูรณ์สุข นิยมศิริเป็นครูสอนและวิทยากรเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แก่บุคคลในวงการภาพยนตร์ทั้งที่บ้านพักและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นับว่าเป็นบุคคลที่ผู้สร้างหรือผู้กํากับภาพยนตร์ปัจจุบันยอมรับและยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทย มีฝีมืออันน่านับถือและบูชาอย่างยิ่ง ทุกคนในวงการภาพยนตร์ให้การเคารพอย่างสูงสุดนับเป็นบุคคลที่สร้างผลงานมีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ฝึกหัดครูประถมการช่าง โรงเรียนเพาะช่างและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ปัจจุบัน ครูสอนและวิทยากรเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ บ้านพักและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ผู้สร้างและผู้กํากับภาพยนตร์ไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ในฐานะผู้กํากับยอดเยี่ยม จากเรื่อง เงาะป่า
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ (ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในฐานะนักแสดงประกอบชาย ยอดเยี่ยม เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากเรื่อง ชู้
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th