หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

ชื่อ : ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ : 2528
คำประกาศเกียรติคุณ
-
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาวิชาสามัญ โรงเรียนในวังสวนกุหลาบ
ม.ศ. ๓ โรงเรียนปรัชา พิทยากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์และวรรณกรรมการแสดง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
๒๕๒๘ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ผลงาน


- ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำฤคระเริงหรือระบำกวาง
เป็นระบำชุดหนึ่งในการแสดงโขนชุดพระรามตามกวาง ซึ่งกรมศิลปากรจัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อปี 2498


- ท่ารำสุโขทัย


- ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงตอนหนึ่งของ ละครใน เรื่อง อิเหนา
เป็นการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงตอนหนึ่งของ ละครใน เรื่อง อิเหนา อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2


- ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
รำหอกชัดเป็นตอนหนึ่งจากการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง


- ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำครุฑ
ครุฑเป็นสัตว์ประเภทพญานกในวรรณคดีไทย และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ การแสดงระบำครุฑทั้งหลายออกมาร่ายรำทำท่าและลีลาตามบทร้องต่อจากนั้นพระนารายณ์ก็จะทรงครุฑราชพาหนะเป็นสง่า แวดล้อมด้วยบรรดาครุฑบริวาร
 

smiley ไฟล์สัมภาษณ์

smiley ลูกศิษย์
- นางจินดารัตน์ วิริยะวงศ์
- นายธงไชย โพธยารมย์
- นางอิงอร ศรีสัตบุษย์
- นายบุนนาค ทรรทรานนทน์
- นายราฆพ โพธิเวช

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th