หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายวินทร์ เลี้ยววาริณ

ชื่อ : นายวินทร์ เลี้ยววาริณ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
คำประกาศเกียรติคุณ
นายวินทร์ เลี้ยววาริณ นามปากกา วินทร์ เลียววาริณ เกิดวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษาปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานเป็นสถาปิก ที่ประเทศสิงคโปร์และอเมริกาประมาณ ๕ ปีเศษ ทำงานบริษัทโฆษณาประมาณ ๑๕ ปี ก่อนจะมาเป็นนักเขียนอาชีพผู้สร้างสรรค์ผลงานมายาวนานกว่า ๒๐ ปี วินทร์ เลียววาริณสามารถเขียนวรรณกรรมได้หลายรูปแบบทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดีและความเรียง แต่ละรูปแบบมีแนวการเขียนที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงจากการเป็นนักเขียนวรรณกรรมแนวทดลอง คือไม่ติดยึดกับรูปแบบวรรณกรรมตามจารีต หากพัฒนาและพลิกแพลงโดยใช้ศิลปะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ทำให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมหลายรางวัล เช่น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ๒ ครั้ง รางวัลศิลปาธร รางวัลช่อการะเกด ฯลฯ “อัตลักษณ์ทางวรรณกรรม” ของวินทร์ เลียววาริณอยู่ที่การประสานรูปแบบและเนื้อหาเพื่อนำเสนอสารอันลุ่มลึก ใช้กลศิลป์ที่หลากหลาย มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้อ่าน จากพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิชา สถาปัตยกรรม กราฟิกดีไซน์ โฆษณาและการตลาด ทำให้วินทร์ เลียววาริณ “ออกแบบ” วรรณกรรมได้เหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่สัมผัสได้หลายมิติ ทั้งอ่านและดูไปพร้อมกัน การสื่อความหมายจึงเข้มข้น น่าสนใจยิ่งขึ้น วินทร์ เลียววาริณสามารถประสานพลังของทัศนศิลป์เข้ากับวรรณศิลป์ โดยใช้ภาพถ่าย งานกราฟิก เครื่องหมายไวยากรณ์ วัสดุในชีวิตประจำวันฯลฯ เพื่อสื่อความหมายไปพร้อมกับเนื้อหาของเรื่องได้อย่างลงตัว งานเขียนของวินทร์ เลียววาริณมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองและนักการเมือง ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสื่อมวลชน เพื่อนำเสนอปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งอารมณ์ความคิดที่ซับซ้อนในตัวมนุษย์ งานเขียนของวินทร์ เลียววาริณไม่เพียงสะท้อนภาพสังคม แต่มักจะกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ตั้งคำถาม กับโลก สังคม สรรพสิ่ง รวมทั้งตนเอง ด้วยประเด็นที่เฉียบคมแยบคาย มีชั้นเชิงการผูกเรื่อง ด้วยการผสานแนวการเขียนหลายแนวในเรื่องเดียวกัน เจือรสด้วยอารมณ์ขันหรรษา เสียดสีถากถางอย่างขันขื่น และมักหักมุมหลายชั้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ขบคิดและขบขัน ผลงานสร้างสรรค์ของวินทร์ เลียววาริณ นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมัย และเป็นหมุดหมายสำคัญของวงวรรณกรรมไทย นายวินทร์ เลี้ยววาริณ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th