หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค

ชื่อ : นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2556
คำประกาศเกียรติคุณ
นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค นามปากกา โสภาค สุวรรณ เกิดวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักศึกษาไทยคนแรกและคนเดียว ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ ๑ ทางด้านดนตรีบำบัด (Music Therapy) จากสถาบันการดนตรี มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย (Akademie Fur Musik UND Dar-Stellende Kunst, University of Vienna, Austria) โสภาค สุวรรณ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในสหรัฐอเมริกา โสภาค สุวรรณ เขียนเรื่องสั้นเมื่ออายุ ๑๑ ปี หลังจากนั้นเขียนสารคดีและเรื่องสั้นไปลงนิตยสารชั้นนำ เริ่มเขียนนวนิยายเมื่ออายุ ๒๑ ปี พร้อมกัน ๒ เรื่องคือ ตะวันลับฟ้าและเกนรี-มายรีและได้เขียนนวนิยายต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี จนถึงปัจจุบันมีนวนิยายประมาณ ๑๐๐ เรื่อง โสภาค สุวรรณ เขียนนวนิยายได้หลายแนว ที่เด่นที่สุดคือไพรัชนิยาย ซึ่งสร้างกระแสนิยมการเขียนนวนิยายแนวนี้ต่อเนื่องมายังนักเขียนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ นวนิยายรักนวนิยายจิตวิทยา นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวและสะท้อนสังคม นวนิยายเรื่องเด่น ๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น ฟ้าจรดทราย สายโลหิต ญาติกา รักในสายหมอก ปุลากง เงาพระจันทร์ เงาราหู จินตปาตีสิคีริยา น้ำคำ หนังหน้าไฟ ฯลฯ จุดเด่นในการเขียนนวนิยายของโสภาค สุวรรณคือ การนำเสนอธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในไพรัชนิยายซึ่งเป็นเรื่องชนชาติในวัฒนธรรมต่างแดน โดยแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา การปกครอง และวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งสำคัญ มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคในความเป็นคน ส่วนในนวนิยายแนวจิตวิทยานั้น ๆ ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาตีแผ่ให้เห็นความซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและยังแทรกความคิดทางพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรมไว้เสมอ นวนิยายของโสภาค สุวรรณให้ความบันเทิงและเปี่ยมไปด้วยสาระ ทำให้ โสภาค สุวรรณเป็นนักเขียนยอดนิยมที่ครองใจผู้อ่านมายาวนาน นารำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th