หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุรชัย จันทิมาธร

ชื่อ : นายสุรชัย จันทิมาธร
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2553
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุรชัย จันทิมาธร หรือนามปากกา ท. เสน เจนจัด ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี เกิดวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ ที่จังหวัดสุรินทร์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนช่างศิลป์ ได้ทำงานหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม เขียนรูป เขียนเรื่องสั้น บทกวี ลงในนิตยสารต่าง ๆ ต่อมาเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรี ชื่อ คาราวาน เป็นผู้แต่งเพลง ทั้งเนื้อร้องและทำนอง เล่นดนตรี และเป็นนักร้องนำ ของวงคาราวาน นายสุรชัย จันทิมาธร เป็นทั้งนักเขียน กวี และคีตศิลปิน มีผลงานเขียนทั้งเรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย และบทเพลงเพื่อชีวิตของวงคาราวานอีกมาก ผลงานดังกล่าวแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการนำเสนอ ใช้ถ้อยคำง่ายแต่มีวรรณศิลป์ ความโดดเด่น อย่างยิ่งคือการสะท้อนภาพสังคมของผู้ยากไร้ทั้งในเมืองและชนบท แม้จะเป็นงานเขียนเชิงอัตวิสัย ที่เล่าผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์และความคิดของผู้ประพันธ์ แต่เป็นงานเขียนที่มีพลังทางปัญญาและพลังทางอารมณ์อย่างสูง เรื่องสั้น บทกวี และบทเพลงของเขาสะท้อนปัญหาของประชาชนได้อย่างมีศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้น บทกวี บทเพลง ล้วนเป็นเรื่องเล่า (narrative) ที่มีวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและสังคมไทย ในความเป็นนักเขียนได้สืบทอดศิลปะ การเขียนเรื่องสั้นจากนักเขียนรุ่นครู และสร้างสรรค์เรื่องสั้นแนวอัตวิสัยร่วมไปกับกระแสของวรรณกรรมไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ในยุคแสวงหา ประกอบกับความสนใจในการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้งานเขียนมีเนื้อหาและแนวคิดอยู่ในแถวหน้าของกลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต ในด้านดนตรีและเพลง การเป็นนายวงดนตรีคาราวาน ทำให้สุรชัยเป็นตำนานแห่งเพลงเพื่อชีวิต เป็น “อาจารย์ใหญ่” ต้นแบบของแนวเพลงนี้ การเขียนวรรณกรรม การเขียนเพลง การเล่นดนตรี เป็นน้ำเนื้อเดียวกันในชีวิตของสุรชัย จันทิมาธร ในช่วงเวลาที่กระแสความคิดเพื่อชีวิตมีอิทธิพล ในสังคมไทยอย่างสูง เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความเป็นศิลปิน (artist) ของสุรชัยทั้งผลงานและ จิตวิญญาณมีพลังกระทบ (impact) สังคมไทยอย่างแข็งแกร่ง ชื่อของสุรชัย จันทิมาธร จึงเป็น หมุดหมายที่ตรึงแน่นอยู่บนพื้นที่แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่กาลเวลาไม่อาจลบเลือน นายสุรชัย จันทิมาธร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เขียนหนังสือ รูปภาพประกอบ เรื่องสั้น บทกวี หนังสือพิมพ์ไทย
นักเขียน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เล่นดนตรีร่วมกับนายวีรศักดิ์ สุนทรศรี ตามงานเลี้ยงและกิจกรรมต่าง ๆ สถานที่ต่าง ๆ
ตั้งวงดนตรี "คาราวาน" แสดงดนตรี และแต่งเพลงทั้งเนื้อร้อง ทำนอง สถานที่ต่าง ๆ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๙ รางวัลศรีบูรพา
๒๕๕๓ รางวัลศิลป์ศรีอีสาน ด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาศิลปะร่วมสมัย
ผลงาน


ชื่อหนังสือ :: มาจากที่ราบสูง
ประเภทหนังสือ :: เรื่องสั้น
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๑๓
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: ก่อนฟ้าสาง
ประเภทหนังสือ :: นวนิยาย
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๒๔
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: ตะวันสีแดง
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๔๑
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: เดินไปสู่หนไหน
ประเภทหนังสือ :: เรื่องสั้น
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๑๓
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: ข้างถนน
ประเภทหนังสือ :: เรื่องสั้น
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๓๐
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: ทางเส้นเก่า
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๕๓
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: ผ่านตาพันใจ
ประเภทหนังสือ :: กวีนิพนธ์
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๑๘
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: เนื้อนัย(เพลง)
ประเภทหนังสือ :: อื่นๆ
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๔๖
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ


ชื่อหนังสือ :: อัลบั้มเพลงวงคาราวาน
ประเภทหนังสือ :: อื่นๆ
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๒๕
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th