หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง

ชื่อ : นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการละครที่มหาวิทยาลัยมอนทาน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๗ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สั่งสมประสบการณ์และ สร้างสรรค์ผลงานตลอดเวลาร่วม ๔๐ ปี โดยเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงในทุกบทบาท ทั้งละครโทรทัศน์ ละครเวที และภาพยนตร์ เป็นผู้กำกับการแสดงที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องเฉพาะตัว มีแนวคิด รวมถึงเป็นนักเขียนบทใน แนวการสอนเขียนบทโดยเล่นก่อนเขียน ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมการเขียนบทสำหรับประเทศไทย โดยให้นักแสดงร่วม เขียนบทไปด้วย และเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ด้วยการสร้างผลงานอย่างสม่ำเสมอ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สร้างสรรค์ผลงานละครประจำภาควิชาศิลปการละครหลายเรื่อง เช่น ขอรับฉัน หญิงวิปลาส ณ ไชโยต์เป็นต้น ละครเรื่องแรกที่กำกับคือเรื่อง สังข์ทอง เขียนบทโดยนายกุมุท จันทร์เรือง ผู้เป็นบิดา ส่วนงานเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือ เหรียญมรดก ผลงานการแสดงและการกำกับ เช่น น้ำเซาะทราย นวลฉวี ซีอุย หลังคาแดง ปัญญาชนก้นครัว และระนาดเอก มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕- ๒๕๔๕ รวม ๑๖ เรื่อง แสดงภาพยนตร์ รวม ๑๗ เรื่อง กำกับละคร รวม ๙ เรื่อง เขียนบทละครโทรทัศน์ รวม ๖ เรื่อง ผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่ สารคดีการลดอาวุธ นำไปฉายที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ ได้ทำรายการโทรทัศน์ชุด มรดกใหม่ เป็นรายการ แนะนำงานศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้านที่ศิลปินรุ่นใหม่สร้างขึ้นมา ด้วยแนวคิดที่ว่า “เรามีงาน ศิลปวัฒนธรรมที่คนรุ่นเก่าได้สร้างขึ้นเป็นมรดกตกทอดกันมาหลายร้อยปี สักวันหนึ่ง สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในวันนี้ ก็จะกลายเป็นมรดกสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป เราจึงควรคำนึงถึงและตั้งใจสร้างสิ่งที่จะเป็นมรดกใหม่” และ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก่อตั้งคณะละครมรดกใหม่ และพ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนมรดกใหม่โฮมสคูล หรือบ้านเรียนละคร มรดกใหม่ได้ ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามแนวคิดสำนักดนตรีไทยบ้านบาตรของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะผู้เป็นตา และ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้นำผลงานละครไปร่วมแสดงในเทศกาลละครระดับนานาชาติ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และ อเมริกา ปัจจุบันนี้ นายชนประคัลภ์จันทร์เรือง ยังคงสร้างผลงานควบคู่กับทำหน้าที่ครูในคณะละครมรดกใหม่ และ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงรับเชิญนำผลงานละคร รวมศิลปิน คณะครูและ นักเรียน ชุมชนละครมรดกใหม่และวิทยาลัยกุมุทาลัยไปหาประสบการณ์ทั่วโลก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านละครทุกปี และได้รับการตอบรับในผลงานการแสดงอย่างดีเยี่ยม อันเป็นการสืบสานและต่อยอดแนวคิดของครูต้นแบบโฮมสคูล การละคร สอนทักษะชีวิต นายชนประคัลภ์จันทร์เรือง ได้รับรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ รางวัลศิลปาธร โดยปัจจุบัน ยังคงสร้างผลงานและบุคลากรด้านภาพยนตร์และการละครอย่างต่อเนื่อง นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาตรีด้านการละคร มหาวิทยาลัยมอนทาน่า สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๔ – ๒๕๓๗ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน

นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สร้างสรรค์ผลงานละครประจำภาควิชาศิลปการละครหลายเรื่อง เช่น ขอรับฉัน หญิงวิปลาส ณ ไชโยต์เป็นต้น ละครเรื่องแรกที่กำกับคือเรื่อง สังข์ทอง เขียนบทโดยนายกุมุท จันทร์เรือง ผู้เป็นบิดา ส่วนงานเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือ เหรียญมรดก ผลงานการแสดงและการกำกับ เช่น น้ำเซาะทราย นวลฉวี ซีอุย หลังคาแดง ปัญญาชนก้นครัว และระนาดเอก มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕- ๒๕๔๕ รวม ๑๖ เรื่อง แสดงภาพยนตร์ รวม ๑๗ เรื่อง กำกับละคร รวม ๙ เรื่อง เขียนบทละครโทรทัศน์ รวม ๖ เรื่อง ผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่ สารคดีการลดอาวุธ นำไปฉายที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ ได้ทำรายการโทรทัศน์ชุด มรดกใหม่ เป็นรายการ แนะนำงานศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้านที่ศิลปินรุ่นใหม่สร้างขึ้นมา ด้วยแนวคิดที่ว่า “เรามีงาน ศิลปวัฒนธรรมที่คนรุ่นเก่าได้สร้างขึ้นเป็นมรดกตกทอดกันมาหลายร้อยปี สักวันหนึ่ง สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในวันนี้ ก็จะกลายเป็นมรดกสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป เราจึงควรคำนึงถึงและตั้งใจสร้างสิ่งที่จะเป็นมรดกใหม่”

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th