หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา

ชื่อ : นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันอายุ ๙๐ ปีขณะศึกษาชั้นมัธยม ณ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ถนนรองเมือง จังหวัดพระนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ โรงเรียนปิดลงเนื่องจากภัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงลี้ภัยไปอยู่ต่างจังหวัด และมิได้ศึกษาต่ออีก เมื่ออายุ ๒๔ ปี เริ่มเขียนเรื่องสั้นครั้งแรกลงหนังสือพิมพ์หลักเมืองรายวัน ชื่อเรื่อง “หาดจอมเทียน” ใช้นามปากกา “เทพเทวีวิจิตร” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “เทพเทวี” และใช้สำหรับเขียนนวนิยายพาฝัน พ.ศ. ๒๕๐๒ เริ่มเขียนนวนิยายสยองขวัญเรื่องแรกคือ “กายทิพย์” ตีพิมพ์ในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ ใช้นามปากกา “ตรี อภิรุม” จากนั้นเขียนนวนิยายแนวพาฝันและแนวสยองขวัญตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ อาทิ ชีวิตจริง อัลบั้มชีวิต ดารา คู่รักคู่ชีวิต ดาราภาพยนตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลงานนวนิยายนับร้อยเรื่อง ตีพิมพ์เป็นเล่ม รวมทั้งสิ้น ๕๘ เรื่อง ผลงานโดดเด่น เช่น แก้วขนเหล็ก ทายาทอสูร นาคี ผลงานถูกสร้างเป็นละครวิทยุ ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ รวม ๑๙ เรื่อง เทพได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานนวนิยายลึกลับสยองขวัญของเทพ เป็นหมุดหมายเรื่องลึกลับสยองขวัญของไทย เทพมีความสามารถ ทางวรรณศิลป์ สร้างสัญลักษณ์เชิงอำนาจที่ก่อให้เกิดความสยองขวัญ เทพสร้างสรรค์ผลงานนับร้อยเรื่องจนได้สมญาว่า “ราชานวนิยายลึกลับสยองขวัญแห่งประเทศไทย” ยืนหยัดในความเป็นนักเขียนอาชีพที่มีผลงานตั้งแต่อายุ ๒๔ ปี จนถึงอายุ ๙๐ ปี และยังคงทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ กล่าวได้ว่า เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นนักเขียนผู้สร้างสรรค์ วรรณศิลป์ข้ามผ่านกาลเวลาอย่างแท้จริง นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๗ ชั้นมัธยม โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ถนนรองเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๒ นามปากกา “เทพเทวีวิจิตร” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “เทพเทวี” และใช้สำหรับเขียนนวนิยายพาฝัน
๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้นามปากกา “ตรี อภิรุม” จากนั้นเขียนนวนิยายแนวพาฝันและแนวสยองขวัญตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ อาทิ ชีวิตจริง อัลบั้มชีวิต ดารา คู่รักคู่ชีวิต ดาราภาพยนตร์ นิตยสารบางกอกรายสัปดาห์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน

เทพสร้างสรรค์ผลงานนับร้อยเรื่องจนได้สมญาว่า “ราชานวนิยายลึกลับสยองขวัญแห่งประเทศไทย” ยืนหยัดในความเป็นนักเขียนอาชีพที่มีผลงานตั้งแต่อายุ ๒๔ ปี จนถึงอายุ ๙๐ ปี และยังคงทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ กล่าวได้ว่า เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นนักเขียนผู้สร้างสรรค์ วรรณศิลป์ข้ามผ่านกาลเวลาอย่างแท้จริง

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th