หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์

ชื่อ : นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : การออกแบบแฟชั่น
ปีที่ได้รับ : 2562
คำประกาศเกียรติคุณ
นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เป็นบุตรของพลโทจวน และคุณหญิงเจ้าฉมชบา วรรณรัตน์เริ่มต้นการศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนราชินี จากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จึงได้ติดตามบิดาซึ่งไป ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารเอก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน Seoul American Highschool และได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ต่อมาได้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างการศึกษาต่อ Highschool ที่รัฐเมน นักเรียนทุกคนได้ทำข้อสอบวัดแววอาชีพ เพื่อแนะแนวทางสาขาอาชีพ สำหรับผลทดสอบของนายธีระพันธ์ออกมาเป็นช่างตัดเสื้อ หากแต่ในยุคสมัยนั้น การประกอบอาชีพช่างตัดเสื้อเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงในความเห็นของผู้ปกครอง จึงเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยวูดเบอรี(Woodbury College, Los Angeles) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความหลงใหลในงานออกแบบแฟชั่นและมุ่งมั่นในการเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตั้งแต่วัย ๖ ขวบ โดยเริ่ม จากการเป็นสไตลิสต์จำเป็นให้กับมารดา คุณหญิง เจ้าฉมชบา (ณ เชียงใหม่) วรรณรัตน์ ในการดูแลเสื้อผ้าและ การแต่งกายสำหรับการออกงานเป็นประจำ ด้วยความชื่นชอบ ความถนัด อันเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ อยู่เสมอ จากการสังเกต จดจำ และเก็บรายละเอียดการแต่งกายตามประเพณีนิยมสากลที่มีความเรียบง่าย หรูหรา และถูกต้องตามกาลเทศะ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เลือกเรียนด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่สถาบัน Jeoffrin Byrs และ Ecole Esmod Guerre-Lavigne กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นจึงได้กลับมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือเป็น จุดเริ่มต้นสู่วงการแฟชั่นในเมืองไทยตั้งแต่นั้น นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยนำเอา ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์แนวคิดการออกแบบผ้าไทยพระราชนิยม ผสานกับเทคนิคการออกแบบสมัยใหม่ โดยร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมขิด รังสรรค์ผ้าไหมในคอลเลคชั่นพิเศษที่นำเสนอความคลาสสิกร่วมสมัยของผ้าไหมไทย และได้มีโอกาสในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้ผ้าในโครงการศิลปาชีพ ทั้งผ้าไหมแพรวา, ผ้าไหมพื้น, ผ้าไหม มัดหมี่ และผ้าทอชาวเขา นำขึ้นประมูลเพื่อหารายได้เข้าสมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ด้วยการออกแบบและ การสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จำเป็นอาศัยความเข้าใจในรูปร่างสรีระของร่างกายมนุษย์ รู้จักโครงสร้าง แพทเทิร์นเสื้อผ้า และแนวโน้มทางแฟชั่นเป็นอย่างดี ซึ่งนายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ มีฝีมือที่โดดเด่นในการออกแบบ เสื้อผ้าให้มีความงามสง่า เรียบโก้ ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา แต่ซ่อนรายละเอียดที่ประณีตงดงาม จากความรักและ ความหลงใหลแห่งแฟชั่น ประกอบกับการรู้จักธรรมเนียมการแต่งกายตามประเพณีนิยมสากลที่มีความเรียบง่าย โก้ หรู และถูกต้องตามกาลเทศะ ทำให้ผู้สร้างงานสร้างสรรค์ผลงานการแต่งกายภายใต้แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ ดังกล่าว จึงส่งผลให้ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงของ ธีระพันธ์ สามารถยืนหยัดในวงการแฟชั่นมาร่วม ๔ ทศวรรษ จวบจนทุกวันนี้ นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราชิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ี่โรงเรียน Seoul American Highschool
โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐเมน
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวูดเบอรี(Woodbury College, Los Angeles) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ิลปวัฒนธรรมประยุกต์แนวคิดการออกแบบผ้าไทยพระราชนิยม ผสานกับเทคนิคการออกแบบสมัยใหม่ โดยร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมขิด รังสรรค์ผ้าไหมในคอลเลคชั่นพิเศษที่นำเสนอความคลาสสิกร่วมสมัยของผ้าไหมไทย และได้มีโอกาสในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้ผ้าในโครงการศิลปาชีพ ทั้งผ้าไหมแพรวา, ผ้าไหมพื้น, ผ้าไหม มัดหมี่ และผ้าทอชาวเขา นำขึ้นประมูลเพื่อหารายได้เข้าสมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th