หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายคเณศ เค้ามูลคดี

ชื่อ : นายคเณศ เค้ามูลคดี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายคเณศ เค้ามูลคดี (รอง เค้ามูลคดี) เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่บ้านคลองมอญ อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ ๖ ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บิดาเป็นเจ้าของคณะฉลาด เค้ามูลคดี จึงได้รับการปลูกฝังการอ่านคำกลอน นิยายแปลจากภาษาจีนตั้งแต่เด็ก และได้ก้าวเข้าสู่วงการวิทยุ ตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ อีกทั้งติดตามบิดาไปตามสถานที่ต่าง ๆ แสดงลิเกเกือบทั่วประเทศ พออายุ ๙ ขวบ ได้เข้าสู่วงการละครโทรทัศน์ แสดงเรื่องแรก คือ รอยร้าวในดวงจันทร์ ต่อมาได้แสดงละครคติชีวิตเยาวชนกับคณะเชนรัชดา ของ ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร และคณะ ๖๙ การละครและภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไทยทีวีสีช่อง ๔ (บางขุนพรหม) เปิดรับสมัครพนักงาน ด้วยใจรักการเป็นศิลปิน นายคเณศจึงสมัครเข้าทำงาน ได้พากย์ภาพยนตร์โทรทัศน์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ และยังได้เรียนรู้วิธีการพากย์ ต่อมาได้พากย์ภาพยนตร์ไทย เรื่อง “เพชรพระอุมา” โดยพากย์เป็นพระรอง ร่วมกับบรมครู คือ คุณจุรี โอศิริ และคุณสมพงษ์ วงศ์รักไทย จนกระทั้งได้พากย์เสียงพระเอกหลายท่าน เช่น มิตร ชัยบัญชา ไชยา สุริยัน สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย กรุง ศรีวิไล ไพโรจน์ ใจสิงห์ สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์ ตลอดจนนักแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งพากย์ภาพยนตร์ต่างประเทศอีกจำนวนมาก และในเวลาต่อมาได้มีโอกาสเป็น ผู้กำกับการแสดง นายคเณศ เค้ามูลคดี ได้พัฒนาการทำงานในอาชีพศิลปินของตนตามลำดับด้วยความตั้งใจ อดทน วิริยะ ขยันใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ เคารพกฎกติกามารยาท ทำให้เป็นที่รักใคร่ทั้งจากศิลปินรุ่นใหญ่ รุ่นลูกและรุ่นหลาน ได้รับการยอมรับทั้งในฝีมือการพากย์ การแสดง และความรู้ในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรอง เค้ามูลคดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นทั้งในจอและชีวิตจริง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเสมอมา จนได้รับความเคารพจากนักแสดงรุ่นหลัง เรียกว่า “พ่อรอง” ตลอดเวลาที่ทำงานในวงการบันเทิงนั้น ยังได้ร่วมงานการกุศลและงานสังคมเพื่อส่วนรวมเสมอมาไม่เคยขาด และยังใช้เวลาว่างไปสอนวิชาการพากย์ภาพยนตร์แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ตามมหาวิทยาลัย และยังเป็นแบบอย่างให้ศิลปินรุ่นหลังได้ศึกษาและนำไปใช้ เพื่อจะได้อยู่ในวงการอาชีพนักแสดงอย่างมีคุณค่า ยั่งยืน เป็นที่จดจำตราบจนทุกวันนี้ นายคเณศ เค้ามูลคดี จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th