หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายยุทธนา มุกดาสนิท

ชื่อ : นายยุทธนา มุกดาสนิท
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายยุทธนา มุกดาสนิท เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวัยเด็กเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะทั้งทางด้านการวาดภาพและการประพันธ์ โดยภาพและงานเขียนมักจะได้คะแนนดีเสมอ จนทำให้มีความมุ่งหวังที่จะเป็นนักเขียนและสื่อสารมวลชน ในระหว่างการศึกษานั้น ได้ร่วมแสดงละคร เรื่อง อวสานของเซลล์แมน ซึ่งแปลมาจาก Death of a Salesman ได้รับรางวัลพูลิซเซอร์ ของ อาเธอร์มิลเลอร์ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแสดงละครครั้งนั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์และเป็นเส้นทางชีวิตในเวลาต่อมา ในการศึกษาวิชาการภาพยนตร์ ได้เรียนเป็นรุ่นแรก ของการเปิดการเรียนการสอน ที่คณะวารสารศาสตร์ ต่อมามีโอกาสได้ฝึกงานกับ ละโว้ภาพยนตร์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ในกองถ่ายเรื่อง แหวนทองเหลือง จากความทุ่มเททำให้สามารถแสดง ไปจนถึงกำกับการแสดง และกำกับละครเพลง จากพื้นฐานภาพยนตร์ไปจนถึงการเขียนบท อีกทั้งการสร้างภาพยนตร์ได้ และในขณะเดียวกันก็ได้แสดงละครเวทีของมหาวิทยาลัยในบทนำเรื่อง วัยวุ่น ต่อมาได้ทำละครเวทีขนาดยาว ๔ ชั่วโมง ในเรื่อง สี่แผ่นดิน โดยดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดทำละครในครั้งนั้นได้รับความชื่นชมเป็นอันมาก ตลอดเส้นทางศิลปินของ ยุทธนา มุกดาสนิท นั้น นอกจากการสร้างผลงานภาพยนตร์ชิ้นสำคัญไว้ให้แวดวงศิลปะไทยแล้ว เขายังสร้างบุคลากรใหม่ๆ และมีคุณภาพ ขึ้นมาประดับวงการบันเทิงไทยด้วย กระทั่งเขาได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างละครวารสารฯ ขึ้น โดยริเริ่มในปีแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วย ‘หมอผีครองเมือง’ ดัดแปลงมาจาก The Crucible ของ อาร์เธอร์มิลเลอร์ ซึ่งเขาลงมือกำกับเองแล้วผลักดันให้นักศึกษาทำในส่วนต่างๆ จนเกิดเป็น ‘ละคอนเวทีวารสาร’ ขึ้นปีแรก ออกแสดงที่หอประชุม เอยูเอ นับจากนั้น ก็ปล่อยมือให้นักศึกษาทำกันเองเรื่อยมาจน ‘ละคอนวารสาร’ กลายเป็นธรรมเนียมหนึ่งของคณะวารสารศาสตร์ไปแล้ว ด้วยความเอกอุด้านภาพยนตร์และมีชื่อเสียงขจรไปไกลทำให้ได้รับเชิญร่วมวางหลักสูตรภาพยนตร์ ของภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการยอมรับอย่างดีโดยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่น่าสนใจหลายคนป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และหนังสั้น ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น พิชัย จรัสบุญประชา นั่งเล่น’ และ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ เป็นต้น ตลอดชีวิตการทำงานนั้น ด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและชื่อเสียงของผลงานแต่ละชิ้น จึงได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เรื่อยมา จากความรู้ที่สั่งสมมาถ่ายทอดได้บรรยายให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ รวมทั้งถ่ายทอดจากการร่วมงานกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ จึงมีลูกศิษย์เติบโตเป็นผู้ขับเคลื่อนศิลปะ ด้านภาพยนตร์ศิลปะการละครกระจายอยู่ในวงการบันเทิงไทยในปัจจุบันมากมาย นายยุทธนา มุกดาสนิท จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th