หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา

ชื่อ : ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคาม พ.ศ. ๒๔๘๕ สมรสกับ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฏศิลปสากล จาก The Royal Ballet London UK หลังจบการศึกษาได้เดินทางกลับเมืองไทย และได้แสดงบัลเล่ต์ในบทมโนราห์ ต่อหน้าพระที่นั่ง ในงานบัลเล่ต์การกุศล ที่โรงละครศูนย์วัฒนธรรมหลังสนามเสือป่า ผู้ชมปรบมือให้เป็นที่โด่งดังมาก และนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์พิมพ์ภาพลงหน้าปก ในขณะนั้น ต่อมาได้ทํางานที่ตนเองรักแสดงบัลเล่ต์ในบทนางเอก และเป็นครูสอนบัลเล่ต์โดยไปเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนจิตรลดา วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนประจำประเทศไทย เพื่อจัดสอบวัดมาตรฐานของสถานบัน THE ROYAL ACADEMY OF DANCE, LONDON UK. ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ได้จัดตั้งโรงเรียนนาฏศิลปสากล วราพร-กาญจนา เป็นผู้อำนวยการและอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๕๑ มีผลงานแสดงนำในบัลเล่ต์ เช่น เรื่อง พระราชินีกับนางวอตเติล โดยรับบทพระราชินี ในงานกาชาด สวนอัมพร กรุงเทพฯ เรื่อง มโนห์รา บัลเล่ต์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง Swan Lake Act ll เรื่อง Gisell Act ll/Fugal Concerto Les Symphide/ Double concerto/ ความฝันอันสูงสุด เป็นต้น ผู้กำกับ เช่น กำกับการแสดงพิธีเปิด Auditorium ที่สวนอัมพร บัลเล่ห์เรื่อง Fairy’s Kiss กำกับการแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง Classical Symphony /Divertissement/Nonet กำกับการแสดงบัลเล่ต์ เรื่องปางปฐม กำกับการแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง Snow white เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการจัดงานมหกรรม ศิลปะการแสดงและ ดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ รวบรวมครูบัลเล่ต์ ที่ได้แยกย้ายกันไปเรียนต่อ กลับมาสอน และมาร่วมจัดตั้งเป็นสมาคมบัลเล่ต์แห่งประเทศไทย ใน พ.ศ ๒๕๓๒ และจัดการแสดงบัลเล่ต์หลายเรื่อง ได้แก่ เรื่องศรีปราชญ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ กำกับการแสดงร่วมกับ คณะ LE JUNE BALLET DE FRANCE เรื่อง มัทนะพาธา ตลอดระยะเวลาในการทำงานทางด้าน นาฎศิลปสากล (บัลเล่ต์) ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ได้ทุ่มเทถ่ายทอดให้ความรู้แก่เยาวชนไทยให้ได้เข้าใจเข้าถึงและสามารถนำไปสร้างสรรค์งานการแสดงในรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและและต่างประเทศ มีลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านที่ได้ออกมาจัดการแสดงหลายรูปแบบและประสพความสำเร็จ มีชื่อเสียง เช่น เช่น ศรวณีย์ ธนะธนิต เต้นอยู่ในคณะอเมริกัน บาริส เธียร์เตอร์ ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์สากล) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th