หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายวิรัช อยู่ถาวร

ชื่อ : นายวิรัช อยู่ถาวร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายวิรัช อยู่ถาวร เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษา ด้านดนตรีด้วยตัวเองตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก โดยเริ่มฟังเพลงลูกทุ่งจากวิทยุ เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้หัดเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ หีบเพลงเป่า (Harmonica) ด้วยใจรักในเสียงเพลงและชอบร้องเพลง ได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนปลาย ที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา และศึกษาดนตรีที่กรุงเทพมหานคร ในขณะนั้นดนตรีสากลของโลกตะวันตกเป็นที่นิยมแพร่หลายมากในประเทศไทย ทำให้ซึมซับดนตรีแนวต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาดนตรี อีกทั้งยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยการฟังดนตรีแนวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้ศึกษาเครื่องดนตรีเปียโนจากโรงเรียนสยามกลการ รวมทั้งเครื่องดนตรีอิเล็กโทน ทรอมโบน และการเรียบเรียงเสียงประสาน ด้วยมีเอกลักษณ์ในด้านความจำที่เป็นเลิศ มีความกระตือรือร้น และมีความมานะอดทน สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเพิ่มพูนความรู้สม่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง จนประสบความสำเร็จมีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติเครื่องดนตรีได้หลากหลาย นายวิรัช อยู่ถาวร เริ่มจากการเป็นนักดนตรีอาชีพประจำกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ออกแสดงบ่อยครั้งเป็นการสั่งสมประสบการณ์และมีโอกาสรู้จักกับวงดนตรีต่าง ๆ ทำให้ได้ร่วมเล่นกับวงดนตรี เช่นวง Silver Sand วง BEC Orchestra ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในตำแหน่งทรอมโบนและคุมวง วง ม.ศ. วงยามาฮ่า ซาวด์ เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้งวงดนตรีขึ้นและเป็นผู้อำนวยเพลงในนาม KPN ในด้านนักแต่งเพลง ได้รับมอบหมายจากทางทีวีสีช่อง ๓ ให้เป็นผู้แต่งเพลงประกอบละครเรื่อง “จิตไม่ว่าง” เป็นเรื่องแรก นอกจากเพลงประกอบละครแล้วยังได้แต่งเพลงให้กับนักร้องในยุคนั้นอีกหลายเพลง เช่น หากมีเธอ ครั้งหนึ่ง (ของหัวใจ) รวมทั้งแต่งเพลงให้กับสถาบันต่าง ๆ ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การได้ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้แต่งเพลงถวาย เช่น เพลงใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้า เพลงสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยเพลง วงดนตรีเฉลิมราชย์ เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์ รวมทั้งสนับสนุนให้นักแต่งเพลงสามารถดูแลและบริหารสิทธิในงานสร้างสรรค์ของตน จากความสามารถและสร้างคุณประโยชน์ทางด้านดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับหลรางวัลหลายรางวัล เช่น ได้รับรางวัลนักดนตรีดีเด่นพระราชทาน ในการประกวด วงดนตรีสตริงคอมโบ้ จัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ในการบรรเลงเพลงภาพยนตร์เพชรตัดเพชร รางวัลเมขลา ๒ ครั้ง จากการแต่งเพลงนำละคร เรื่อง จิตไม่ว่างและแต่ปางก่อน เป็นต้น นายวิรัช อยู่ถาวร จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th