หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายกรุณา กุศลาสัย

ชื่อ : นายกรุณา กุศลาสัย
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2546
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกรุณา กุศลาสัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ที่จังหวัดนครสวรรค์ บรรพบุรุษมีเชื้อสายจีน เป็นกำพร้ามาแต่เด็ก และบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปีในโครงการ “ พระภิกษุสามเณรใจสิงห์ ” ของพระโลกนาถ แล้วติดตามพระโลกนาถไปศึกษาที่สาธารณรัฐอินเดีย ได้เรียนรู้ภาษาฮินดี ภาษาสันสกฤต และภาษาอังกฤษจนเชี่ยวชาญ สอบภาษาฮินดีได้ที่ ๑ ของสาธารณรัฐอินเดีย ได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่ออายุเพียง ๑๘ ปี กรุณา กุศลาสัย เริ่มงานเขียนตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่ในประเทศอินเดีย ใช้นามปากกา “ สามเณรไทยในสารนาถ ” เขียนบทความลงในธรรมจักษุ พุทธศาสนา และ ประชาชาติ เมื่อเกิดสงครามโลก ครั้งที่ ๒ กรุณา กุศลาสัย ถูกจับเป็นเชลยสงคราม เผชิญกับความอดอยากแสนสาหัส จนต้องสึกจากสามเณร เมื่อสงครามสงบได้ตัดสินใจกลับประเทศไทยเพราะคิดถึงบ้านเกิด ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากสาธารณรัฐอินเดียทำให้ กรุณา กุศลาสัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภารตวิทยาอย่างยิ่งจนเป็นพื้นฐานสำคัญให้สามารถแปลแต่งวรรณกรรมชิ้นเอกของอินเดียคือ มหากาพย์พุทธจริต ซึ่งเป็นวรรณคดีสันสกฤตพุทธประวัติฝ่ายมหายานที่มีชื่อเสียงของอัศวโฆษร่วมกับนางเรืองอุไร กุศลาสัย และมหาภารตยุทธ มหากาพย์เรื่องยิ่งใหญ่ของอินเดีย นอกจากนั้น ยังสร้างสรรค์วรรณกรรมที่ทรงคุณค่าอีกมากในระหว่างที่ถูกคุมขังด้วยข้อหาทางการเมือง เขียนบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับวรรณคดี วัฒนธรรมอินเดีย ทั้งได้แปลแต่งวรรณคดีชั้นเยี่ยมของอินเดียจำนวนมาก ที่สำคัญ ได้แก่ คีตาญชลี พบถิ่นอินเดีย ชีวประวัติของข้าพเจ้า และ แด่นักศึกษา ฯลฯ ส่วนสารคดีเรื่องเด่นของ กรุณา กุศลาสัย คือ อัตชีวประวัติ เรื่อง ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงบันทึกชีวิตของผู้เขียนเท่านั้น แต่เป็นอนุสรณ์ของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อันยังประโยชน์แก่ผู้อ่านทั้งปวง ผลงานสร้างสรรค์ของ กรุณา กุศลาสัย จึงมีคุณค่าทางปัญญาและปรัชญาที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ นับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยอย่างยิ่งทั้งที่เรียบง่ายและวิจิตรอลังการ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๖๐ ปี นายกรุณา กุศลาสัย จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
อนุปริญญา มหาวิทยาลัยวิศวภารติ ศานตินิเกตัน
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอินเดีย
โรงเรียนประจำมณฑลนครสวรรค์
โรงเรียนวัดตะแบก
โรงเรียนพญาไทวิทยาการ
โรงเรียนดำเนินศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
หัวหน้าข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์กรุงเทพฯวิจารย์
ล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานกงสุลอินเดีย
แปลข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์รายวันเสถียรภาพ
ผู้อำนวยการการประชุมอาศรมแปซิฟิก
เลขานุการส่วนตัวฝ่ายไทยของบัณฑิตรฆุนาถ อาศรมวัฒนธรรมไทย
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลอินเดีย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๔ เกียรติคุณประเภทหนังสือแปลดีเด่น สำนักพิมพ์คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
๒๕๒๖ ประกาศเกียรติคุณและรางวัลประติมากรรมทองเหลืองเจ้าแม่สุรัสวดี องค์การเผยแพร่ภาษาฮินดี ของสาธารณรัฐอินเดีย
๒๕๓๐ รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี คณะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการแห่งชาติ
๒๕๓๘ ศรีบูรพา กองทุนศรีบูรพา
๒๕๔๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • ชีวิตเลือกไม่ได้
 • มหากาพย์พุทธจริต
 • กุญแจสู่สุขภาพ
 • คณะฑูตใต้ดินสู่ปักกิ่ง
 • คำคมบ่มชีวิต
 • คีตาญชลี
 • แด่นักศึกษา
 • ท่านพุทธทาสในความทรงจำของผม
 • พบถิ่นอินเดีย
 • ภารตวิทยา
 • พราหมณ์ พุทธ ฮินดู
 • วาทะคานธี
 • ชีวประวัติของข้าพเจ้า โดย มหาตมา คานธี
 • เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง
 • โลกทั้งผองพี่น้องกัน
 • มหาภารตยุทธ
 • พุทธทาสรำลึก
 • พระพุทธเจ้าในทัศนะสามรัตนบุรุษของอินเดีย
 • LIFE WITHOUT A CHOICE
 • BUDDHISM IN THAILAND
 • อมตวาจา ของ มหาตมา คานธี
 • อโศกมหาราช
 • อินเดียอนุทวีปที่น่าทึ่ง
 • วันวานที่ผ่านไป
 • วัฒนธรรม สัมพันธ์ ไทย-อินเดีย
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th