หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมชาย แก้วทอง

ชื่อ : นายสมชาย แก้วทอง
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : การออกแบบแฟชั่น
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมชาย แก้วทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๑๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำงานด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยได้เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการออกแบบแฟชั่นชั้นสูงจากนายปิแอร์ บัลแมง (Pierre Balmain) นักออกแบบแฟชั่นชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลตัดเย็บฉลองพระองค์ถวายฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และในเวลาต่อมานายสมชาย แก้วทอง ได้เป็นผู้ถวายงานจัดทำฉลองพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ นายสมชาย แก้วทอง เป็นนักออกแบบแฟชั่นที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ นำเอาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทย เช่น ความพิเศษของผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าตีนจก ผ้าขิด ผ้าชาวเขา รวมทั้งลักษณะการแต่งกายแบบไทยโบราณ มาผนวกกับเทคนิคการสร้างงานใหม่ๆ เช่น การอัดพลีท การทำไส้ไก่เพื่อขึ้นรูปจักสาน ผสมผสานกับผ้าลูกไม้และชีฟองของตะวันตก ทำให้เกิดงานแฟชั่นร่วมสมัยที่ทรงคุณค่า นอกจากนี้ ยังได้นำรูปแบบวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ลูกปัดบนชุดมโนราห์ การปักผ้าของชาวเขา เรื่องราวในวรรณคดี ตลอดจนลวดลายจากธรรมชาติ ดอกไม้ ท้องทะเลมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดผ่านเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปักหรือการพิมพ์ ก่อให้เกิดมิติแห่งความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยนายสมชายได้ทำงานด้านการออกแบบแฟชั่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องให้เป็นตัวแทนนักออกแบบแฟชั่นจากประเทศไทยไปจัดแสดงในหลายประเทศและหลายโอกาส นอกจากนี้ก็ยังได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยกย่องให้เป็นนายกสมาคม Art and Fashion แห่งประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นหลังแล้ว และเป็นการวางรากฐาน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานให้กับวงการแฟชั่นไทย ทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาวงการแฟชั่นไทย และสร้างบุคลากรด้านการออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไป นายสมชาย แก้วทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th