หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

ชื่อ : นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
ช่วงที่สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับวงคาราบาว เสน่ห์ของเสียงขลุ่ยซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตของธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ได้ปลุกค่านิยมของความเป็นไทยขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ จากบทเพลงเดือนเพ็ญ เมดอินไทยแลนด์ ทำให้เกิดกระแสคนรักขลุ่ยขึ้นมาในสังคมไทยด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำคุณค่าของดนตรีไทยในโลกสมัยใหม่ จนส่งผลให้เกิดการค้นคว้าเรื่องขลุ่ยอย่างจริงจัง พัฒนาไปสู่ความเป็นเครื่องดนตรีไทยที่สามารถนำเสนอเทียบเท่าดนตรีสากลในระดับโลกได้ อาทิ การวิเคราะห์เรื่องระบบเสียง พัฒนาการเจาะรูนิ้วขลุ่ยให้มีการตั้งคีย์เสียงให้ตรงกับดนตรีสากลมากที่สุด มีระดับเสียงที่สามารถร่วมเล่นกับเครื่องดนตรีสากลทุกระบบในโลกได้ พัฒนาระบบการใช้นิ้วให้ครอบคลุมคีย์เพลงที่หลากหลาย ร่วมมือกับช่างในการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ขลุ่ยซึ่งแต่เดิมนิยมใช้ไม้ไผ่ หันมาทดลองใช้ไม้เนื้อแข็งและไม้มงคลต่าง ๆ จนเป็นขลุ่ยเสียงมาตรฐานหลายรุ่นด้วยกัน ตลอดจนการใช้วัสดุทดแทนทำให้ขยายฐานของผู้ฝึกหัดขลุ่ยได้กว้างขวาง เป็นการวางรากฐานให้เยาวชนไทยหันมาสนใจดนตรีไทยและดนตรีสากลในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้ทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขลุ่ยทั้งในด้านการอบรม นิทรรศการ เขียนตำราฝึกหัดขลุ่ย และการแสดงสดบนเวทีรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่า นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นผู้พัฒนาขลุ่ยไทยให้ก้าวไกลไปสู่สากล ได้ฝากขลุ่ยไทยเสียงสากลไว้เป็นมรดกแก่สังคมไทยร่วมสมัยและอนาคต ตลอดระยะเวลายาวนานในการทุ่มเทชีวิตและหัวใจให้กับงานดนตรี ขลุ่ยคือชีวิต ชีวิตคือขลุ่ย ด้วยความวิริยอุตสาหะไม่หยุดนิ่งที่จะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานดนตรีให้เข้าถึงชีวิตและจิตใจด้วยปรัชญา เสียงดนตรีที่ดี ต้องเริ่มมาจากจิตใจที่ดี
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th