หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางชูวงศ์ ฉายะจินดา

ชื่อ : นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นางชูวงศ์ ฉายะจินดา เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบชิงทุนโคลอมโบของรัฐบาลออสเตรเลียไปศึกษาต่อในสาขาวิชาวาทศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยที่วิทยาลัย วิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมาได้ลาออกเพื่อประกอบอาชีพนักเขียน ปัจจุบันพำนักอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย นางชูวงศ์ ฉายะจินดา สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมสืบเนื่องมายาวนานกว่า ๖ ทศวรรษ เป็นนักเขียน นวนิยายสตรีที่มีผลงานพิมพ์เผยแพร่แล้วประมาณ ๑๐๐ เรื่อง หลายเรื่องพิมพ์หลายครั้ง และหลายเรื่องได้รับความนิยม นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และละครวิทยุหลายครั้ง เช่น เรื่อง จำเลยรัก ตำรับรัก เทพบุตรในฝัน กามเทพหลงทาง เงาอโศก พระจันทร์แดง สุดสายป่าน กำแพงเงินตรา และเกิดเป็นหงส์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้น สารคดี เรื่องแปล นวนิยายของนางชูวงศ์ ฉายะจินดาส่วนใหญ่เป็นนวนิยายรักพาฝัน นำเสนอปัญหามิติต่าง ๆ ของความรักโดยเน้นการนำเสนอตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่เป็นแบบอย่างของกุลสตรีไทย ซึ่งมั่นคงในความรักและความดี ทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้ นอกจากจะทำให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงจากจินตนาการและสำนวนภาษาที่ราบรื่นชวนอ่านแล้ว ชูวงศ์ ฉายะจินดา ยังเน้นย้ำคติธรรมเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” และมุ่งหวังให้ผลงานของตนสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์อีกด้วย นางชูวงศ์ ฉายะจินดา เป็นนักเขียนสตรียอดนิยมคนสำคัญคนหนึ่งในแวดวงวรรณกรรมไทย ผู้สร้างสรรค์นวนิยายรักพาฝันที่ได้รับความนิยมข้ามยุคข้ามสมัย นางชูวงศ์ ฉายะจินดา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th