หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอัศศิริ ธรรมโชติ

ชื่อ : นายอัศศิริ ธรรมโชติ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอัศศิริ ธรรมโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ แต่ไปเติบโตที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างต่อเนื่องมาตลอด ๓ ทศวรรษ หนังสือรวมเรื่องสั้นของเขาชื่อ “ ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรท์) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ นับเป็นนักเขียนเรื่องสั้นของไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ อัศศิริ ธรรมโชติ เป็นนักเขียนที่มีความสามารถเชิงวรรณศิลป์อย่างสูง มีศักยภาพในการใช้ภาษาอย่างละเมียดละไมงดงาม มีลีลาในเชิงพรรณนาในเรื่องสั้นที่เขาเขียนราวกับบทกวีเป็นนักเขียนที่ใช้ข้อมูลและประสบการณ์จริงมาเป็นวัตถุดิบในงานเขียนของเขา ความเป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ และการลงพื้นที่ในการสำรวจสำมะโนประชากรให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสมประสานกันเป็นข้อมูลสะสมให้อัศศิริ ธรรมโชติ ผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เขาเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน มองโลกอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งและบริสุทธิ์ใจ สะท้อนออกมาทางงานเขียนอันหลากหลายด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ของเขา เขาเสนอคุณงามความดีของสรรพชีวิตด้วยมุมมองที่ลออละเอียดละเมียดละไม เพื่อความเข้าใจในสังคม งานเขียนของ อัศศิริ ธรรมโชติ มิใช่เป็นเพียงหนังสืออ่านเล่นประเทืองอารมณ์เท่านั้น หากยังเป็นบันทึกปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคมที่เผยให้เห็นความเป็นจริงโดยไม่ปรุงแต่ง ทำให้ผู้อ่านมีจิตใจอ่อนโยนปลุกปลอบให้เกิดกำลังใจ มีพลังที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่ระทดท้อรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนร่วมสังคมด้วยความเห็นใจ นายอัศศิริ ธรรมโชติ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศ. ๕ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
โรงเรียนวังไกลกังวล
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธุการ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๑ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สยามรัฐรายวัน
ทำหนังสือรายสัปดาห์ บี.อาร์.
บรรณาธิการและเป็นผู้คัดเลือกเรื่องสั้น สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
เขียนเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน
๑ ในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บริษัทจัดทำหนังสือ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๒ รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมบัวหลวง มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
๒๕๓๐ รางวัลชมเชย คณะกรรมการสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๘ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๔ รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรท์)
๒๕๔๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ผลงาน

ข้ามโขงมา
ชีวิตคือวัยอันผ่านพ้น
ดาราลับฟ้า
เด็ก ผู้หญิง คนแก่ แมว และผม
ทะเลร่ำลมโศก
ทะเลและกาลเวลา
มหกรรมในท้องทุ่ง
ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง
งามแสงเดือน
ขอทาน แมว และคนเมา
นักฟุตบอลบ้านนอก
บ้านริมทะเล
หลายๆครั้งในชีวิต
สาหร่าย
เหมือนทะเลมีเจ้าของ
เหนือเหน็บหนาวและเร่าร้อน

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th