หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายฉัตรชัย วิเศษ

ชื่อ : นายฉัตรชัย วิเศษ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ นามปากกา “ พนมเทียน ” เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ที่จังหวัดปัตตานี เป็นนักเขียนผู้สร้างผลงานทางวรรณศิลป์ที่ทรงคุณค่าไว้อย่างมากมายและต่อเนื่องกว่า ๕ ทศวรรษ ผลงานของเขาปรากฏแพร่หลายและเป็นที่นิยมของผู้อ่านตลอดมา โดยเฉพาะนวนิยาย ซึ่งมีจำนวนถึงกว่า ๓๘ เรื่อง หลายเรื่อง เช่น จุฬาตรีคูณ เล็บครุฑ เพชรพระอุมา และ ศิวาราตรี มีความโดดเด่นเฉพาะตัว อย่างที่จะหานักเขียนอื่นในแนวเดียวกันมาเทียบเคียงได้ยาก “ พนมเทียน ” เป็นนักฝัน เขาถึงสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีความรอบรู้และประสบการณ์อันหลากหลายเป็นพื้นฐาน งานเขียนของเขาจึงมีหลายประเภทหลายแนว คือ มีทั้งประเภทจินตนิยาย อาชญานิยาย นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน แนวผจญภัย แนวพาฝัน ตลอดจนสาระนิยาย คุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของเขา คือ การใช้ภาษาด้วยลีลาอันงดงามและให้ภาพที่คมชัด งานของเขาจึงส่งผลสืบเนื่องไปถึงการสร้างงานศิลปะแขนงอื่น เช่น ละครวิทยุ ละครเวที ตลอดจนเพลงประกอบละคร โดยเฉพาะเรื่อง จุฬาตรีคูณนั้น เป็นที่นิยมกันมาตลอดกว่า ๕ ทศวรรษ นอกจากเรื่อง จุฬาตรีคูณ จินตนิยายเรื่อง ศิวาราตรี ของ “ พนมเทียน ” ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ “ สกลวรรณ ” นำ ศิวาราตรี มาเขียนเป็นร้อยกรองยาวกว่า ๓๐,๐๐๐ คำกลอน โดยอาศัยความงามแห่งภาษาร้อยแก้ว ของ “ พนมเทียน ” เป็นพื้นฐาน งานเขียนของ “ พนมเทียน ” มิได้เพียงแต่พาผู้อ่านเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่มีแต่ความบันเทิงใจ หากอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าผู้เขียนยึดถือหลักการมนุษยธรรมอย่างมั่นคง เขาเห็นว่าโลกและชีวิตดำรงอยู่ด้วยมนุษยธรรม สันติภาพและภราดรภาพ อันเป็นอุดมการณ์ของมนุษยชาติ ผลงานของเขาจึงให้ทั้งความสำเริงอารมณ์และคุณค่าแห่งสาระที่แฝงเร้นอยู่เบื้องลึก “ พนมเทียน ” ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณศิลป์ที่งดงามและมีคุณค่าประทับใจผู้อ่าน ต่างรุ่น ต่างวัย และต่างสถานภาพ มาเป็นเวลายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแจ้งประภาคาร
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ
๒๔๘๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประสานอักษร และโรงเรียนวันรับสิน
๒๔๘๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
๒๔๙๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๔๙๘ จบคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักเขียนอิสระ
สำนักงานประกันภัย อเมริกันแอสชัวรันซ์ สาขาจากฮ่องกง
บูรพาประกันภัย
ฝึกงาน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๔๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • ก่อนอุษาสาง
 • กัลปังหา
 • ฆาตกรในเสื้อกาวน์
 • จุฬาตรีคูณ
 • เจาะลึกเพชรพระอุมา
 • ชั่วฟ้าดินดับ
 • ฑูตนรกตอนมิคสัญญี
 • เพชรพระอุมาตอนจอมผีดิบมันตรัย
 • ทิวาถวิล
 • รัตติกาลยอดรัก
 • ฑูตนรก ตอน ธรณีแดเดือด
 • ฑูตนรก ตอนเลือดสลัดจ้าวทะเล
 • มัจจุราชสีรุ้ง ตอน ธิดาพยายม๑
 • มัจจุราชสีรุ้ง ตอน นรกแตก๑
 • มัจจุราชสีรุ้ง ตอน สิงห์สาวแห่งสาละวิน ๑
 • มัสยา
 • รัตติกัลยา
 • รัศมีแข
 • เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์
 • เพชรพระอุมา ตอนดงมรณะ
 • เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ
 • เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี
 • ละอองดาว
 • เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี
 • เพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร
 • ล่ามัจจุราช
 • ศิวา-ราตรี
 • เล็บครุฑตอนพยัคฆ์ร้าย ๖๖๖ เล่ม ๒
 • สกาวเดือน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th