หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายฉัตรชัย วิเศษ

ชื่อ : นายฉัตรชัย วิเศษ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ นามปากกา “ พนมเทียน ” เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ที่จังหวัดปัตตานี เป็นนักเขียนผู้สร้างผลงานทางวรรณศิลป์ที่ทรงคุณค่าไว้อย่างมากมายและต่อเนื่องกว่า ๕ ทศวรรษ ผลงานของเขาปรากฏแพร่หลายและเป็นที่นิยมของผู้อ่านตลอดมา โดยเฉพาะนวนิยาย ซึ่งมีจำนวนถึงกว่า ๓๘ เรื่อง หลายเรื่อง เช่น จุฬาตรีคูณ เล็บครุฑ เพชรพระอุมา และ ศิวาราตรี มีความโดดเด่นเฉพาะตัว อย่างที่จะหานักเขียนอื่นในแนวเดียวกันมาเทียบเคียงได้ยาก “ พนมเทียน ” เป็นนักฝัน เขาถึงสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีความรอบรู้และประสบการณ์อันหลากหลายเป็นพื้นฐาน งานเขียนของเขาจึงมีหลายประเภทหลายแนว คือ มีทั้งประเภทจินตนิยาย อาชญานิยาย นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน แนวผจญภัย แนวพาฝัน ตลอดจนสาระนิยาย คุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของเขา คือ การใช้ภาษาด้วยลีลาอันงดงามและให้ภาพที่คมชัด งานของเขาจึงส่งผลสืบเนื่องไปถึงการสร้างงานศิลปะแขนงอื่น เช่น ละครวิทยุ ละครเวที ตลอดจนเพลงประกอบละคร โดยเฉพาะเรื่อง จุฬาตรีคูณนั้น เป็นที่นิยมกันมาตลอดกว่า ๕ ทศวรรษ นอกจากเรื่อง จุฬาตรีคูณ จินตนิยายเรื่อง ศิวาราตรี ของ “ พนมเทียน ” ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ “ สกลวรรณ ” นำ ศิวาราตรี มาเขียนเป็นร้อยกรองยาวกว่า ๓๐,๐๐๐ คำกลอน โดยอาศัยความงามแห่งภาษาร้อยแก้ว ของ “ พนมเทียน ” เป็นพื้นฐาน งานเขียนของ “ พนมเทียน ” มิได้เพียงแต่พาผู้อ่านเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่มีแต่ความบันเทิงใจ หากอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าผู้เขียนยึดถือหลักการมนุษยธรรมอย่างมั่นคง เขาเห็นว่าโลกและชีวิตดำรงอยู่ด้วยมนุษยธรรม สันติภาพและภราดรภาพ อันเป็นอุดมการณ์ของมนุษยชาติ ผลงานของเขาจึงให้ทั้งความสำเริงอารมณ์และคุณค่าแห่งสาระที่แฝงเร้นอยู่เบื้องลึก “ พนมเทียน ” ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณศิลป์ที่งดงามและมีคุณค่าประทับใจผู้อ่าน ต่างรุ่น ต่างวัย และต่างสถานภาพ มาเป็นเวลายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๔๙๘ จบคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์
๒๔๘๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
๒๔๘๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประสานอักษร และโรงเรียนวันรับสิน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแจ้งประภาคาร
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
สำนักงานประกันภัย อเมริกันแอสชัวรันซ์ สาขาจากฮ่องกง
บูรพาประกันภัย
นักเขียนอิสระ
ฝึกงาน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รางวัลตุ๊กตาทอง
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th