หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายฉัตรชัย วิเศษ

ชื่อ : นายฉัตรชัย วิเศษ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2540
คำประกาศเกียรติคุณ
นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ นามปากกา “ พนมเทียน ” เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ที่จังหวัดปัตตานี เป็นนักเขียนผู้สร้างผลงานทางวรรณศิลป์ที่ทรงคุณค่าไว้อย่างมากมายและต่อเนื่องกว่า ๕ ทศวรรษ ผลงานของเขาปรากฏแพร่หลายและเป็นที่นิยมของผู้อ่านตลอดมา โดยเฉพาะนวนิยาย ซึ่งมีจำนวนถึงกว่า ๓๘ เรื่อง หลายเรื่อง เช่น จุฬาตรีคูณ เล็บครุฑ เพชรพระอุมา และ ศิวาราตรี มีความโดดเด่นเฉพาะตัว อย่างที่จะหานักเขียนอื่นในแนวเดียวกันมาเทียบเคียงได้ยาก “ พนมเทียน ” เป็นนักฝัน เขาถึงสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีความรอบรู้และประสบการณ์อันหลากหลายเป็นพื้นฐาน งานเขียนของเขาจึงมีหลายประเภทหลายแนว คือ มีทั้งประเภทจินตนิยาย อาชญานิยาย นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน แนวผจญภัย แนวพาฝัน ตลอดจนสาระนิยาย คุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของเขา คือ การใช้ภาษาด้วยลีลาอันงดงามและให้ภาพที่คมชัด งานของเขาจึงส่งผลสืบเนื่องไปถึงการสร้างงานศิลปะแขนงอื่น เช่น ละครวิทยุ ละครเวที ตลอดจนเพลงประกอบละคร โดยเฉพาะเรื่อง จุฬาตรีคูณนั้น เป็นที่นิยมกันมาตลอดกว่า ๕ ทศวรรษ นอกจากเรื่อง จุฬาตรีคูณ จินตนิยายเรื่อง ศิวาราตรี ของ “ พนมเทียน ” ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ “ สกลวรรณ ” นำ ศิวาราตรี มาเขียนเป็นร้อยกรองยาวกว่า ๓๐,๐๐๐ คำกลอน โดยอาศัยความงามแห่งภาษาร้อยแก้ว ของ “ พนมเทียน ” เป็นพื้นฐาน งานเขียนของ “ พนมเทียน ” มิได้เพียงแต่พาผู้อ่านเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่มีแต่ความบันเทิงใจ หากอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าผู้เขียนยึดถือหลักการมนุษยธรรมอย่างมั่นคง เขาเห็นว่าโลกและชีวิตดำรงอยู่ด้วยมนุษยธรรม สันติภาพและภราดรภาพ อันเป็นอุดมการณ์ของมนุษยชาติ ผลงานของเขาจึงให้ทั้งความสำเริงอารมณ์และคุณค่าแห่งสาระที่แฝงเร้นอยู่เบื้องลึก “ พนมเทียน ” ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณศิลป์ที่งดงามและมีคุณค่าประทับใจผู้อ่าน ต่างรุ่น ต่างวัย และต่างสถานภาพ มาเป็นเวลายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๔๘๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
๒๔๘๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประสานอักษร และโรงเรียนวันรับสิน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแจ้งประภาคาร
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
๒๔๙๘ จบคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
บูรพาประกันภัย
สำนักงานประกันภัย อเมริกันแอสชัวรันซ์ สาขาจากฮ่องกง
นักเขียนอิสระ
ฝึกงาน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๔๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน

ก่อนอุษาสาง
กัลปังหา
ฆาตกรในเสื้อกาวน์
จุฬาตรีคูณ
เจาะลึกเพชรพระอุมา
ชั่วฟ้าดินดับ
ฑูตนรกตอนมิคสัญญี
เพชรพระอุมาตอนจอมผีดิบมันตรัย
ทิวาถวิล
รัตติกาลยอดรัก
ฑูตนรก ตอน ธรณีแดเดือด
ฑูตนรก ตอนเลือดสลัดจ้าวทะเล
มัจจุราชสีรุ้ง ตอน ธิดาพยายม๑
มัจจุราชสีรุ้ง ตอน นรกแตก๑
มัจจุราชสีรุ้ง ตอน สิงห์สาวแห่งสาละวิน ๑
มัสยา
รัตติกัลยา
รัศมีแข
เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์
เพชรพระอุมา ตอนดงมรณะ
เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ
เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี
ละอองดาว
เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี
เพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร
ล่ามัจจุราช
ศิวา-ราตรี
เล็บครุฑตอนพยัคฆ์ร้าย ๖๖๖ เล่ม ๒
สกาวเดือน

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th