หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเมธา บุนนาค

ชื่อ : นายเมธา บุนนาค
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2554
คำประกาศเกียรติคุณ
เมธา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มีความเหมาะสมและทันสมัยกับความเป็นอยู่ของปัจจุบัน สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมทุกชิ้นงานให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนไม่ซ้ำกับผู้อื่น หรือซ้ำกับที่ตนเองเคยทำมาก่อน งานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นนี้นอกจากความต้องการต่าง ๆ ทางด้านประโยชน์ใช้สอย ความน่าอยู่น่าสบายแล้ว ผู้เข้าไปใช้อาคารจะต้องเกิดความเบิกบานใจและความสงบ ดังนั้นงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นแล้วต้องดูสบายตา สบายใจ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ความแปลกใจ ความลึกลับ และความเข้มข้นทางศิลปกรรม อีกทั้งยังใช้ธรรมชาติสนับสนุนสถาปัตยกรรม เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว ลม และเส้นขอบฟ้าในการออกแบบอีกด้วยจึงมีผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการสถาปนิก เช่น โรงแรมภูแล จังหวัดกระบี่ โรงแรมเดอะบารายที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวได้ว่าเป็นสถาปนิกชั้นนำของประเทศไทย มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เช่น ได้รับรางวัลสถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกแบบ The Four SeasonsResort ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลการออกแบบโรงแรมยอดเยี่ยมจาก The Indonesian Institute of Architects ในผลงานการออกแบบโรงแรม Novotel Bukittinggi ที่เกาะสุมาตราตะวันตก
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th