หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

ชื่อ : นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ : 2552
คำประกาศเกียรติคุณ
คำประกาศเกียรติคุณ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดราชสิงขร และเข้าอบรมการถ่ายภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งฝึกฝนการถ่ายภาพอย่างสม่ำเสมอมากว่า ๓๐ ปี เริ่มทำงานเป็นพนักงานขายส่งสินค้า ปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัท โฟโต้ฮอบบี้ จำกัด นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายได้โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เน้นการถ่ายภาพที่ให้แสงธรรมชาติตามที่พบ และสามารถนำเสนอด้วยศิลปะการถ่ายภาพในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีความงดงาม ขณะเดียวกันก็จะทำคำอธิบายรายละเอียดการถ่ายภาพและสถานที่ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพ ที่สำคัญภาพถ่ายเหล่านี้ยังได้ถ่ายทอดความงดงามของสถานที่จนทำให้ผู้พบเห็นอยากไปเยือน จึงถือได้ว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นอกจากจะมีผลงานด้านถ่ายภาพแล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพ สถาบันการศึกษาและผู้สนใจการถ่ายภาพ ซึ่งส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน สนใจการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น ผลงานได้รับรางวัลจากสมาคมถ่ายภาพทั่วโลกประมาณ ๑,๐๐๐ รางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม (Best of Show) การประกวดภาพถ่ายสไลด์สีนานาชาติทั่วโลก เหรียญทองจากสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา จำนวน ๘๖ ครั้ง นับว่าเป็นศิลปินต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาการถ่ายภาพศิลปะได้อย่างดียิ่ง จนทำให้นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากท่านได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายคน นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๘ จบการศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนโกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๑ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ บริษัท เอวี คาเมร่า จำกัด กรุงเทพฯ ๔ ปี
พนักงานขายของหน้าร้านเครื่องเหล็กของลุงและป้า อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๔ ปี
พนักงานบัญชีโรงสีข้าว อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๔ ปี
พนักงานขายส่งสินค้าในต่างจังหวัด ๔ ปี
ผู้จัดการ บริษัท โฟโต้ฮอบบี้ จำกัด
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๐ รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
๒๕๓๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศหัวข้อ "สตรีกับการทำงาน" เนื่องในวันแรงงานสตรีสากล สมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
๒๕๓๑ รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม หนังสือ Asia Magazine (Hong Kong)
๒๕๓๓ รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม “Balanchine’s international Photo Contest" (England)
๒๕๓๑ ได้รับรางวัล Grand Prize Hong Kong Treasure Hunt Photography Contest
๒๕๓๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “นักล่าขุนทรัพย์บนแผ่นฟิล์ม” (จัดโดยนิตยสารแพรว)
๒๕๒๙ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญบรอนซ์ และรางวัลชมเชย สหพันธ์ภาพถ่ายนานาชาติ เบลเยี่ยม (The Federation International of
๒๕๒๙ รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม (Best of Show) เหรียญทอง จากการประกวดภาพถ่ายสไลด์สีนานาชาติ สมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th