หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไพบูลย์ มุสิกโปดก

ชื่อ : นายไพบูลย์ มุสิกโปดก
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพถ่ายศิลปะ
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไพบูลย์ มุสิกโปดก เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิลปินภาพถ่ายศิลปะอาวุโสที่มีผลงานต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๔๓ ปี ผลงานภาพถ่ายของนายไพบูลย์ มุสิกโปดก จะเน้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมเป็นสำคัญ เนื้อหาในภาพถ่ายจะมีสาระและให้ความสุนทรีย์ผสมผสานอยู่ ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์สะเทือนใจและอิ่มเอมกับความงามของภาพที่ปรากฏในภาพถ่ายแต่ละชุด จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลเหรียญทองภาพถ่ายทั้งในและต่างประเทศถึง ๑๑ รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๓๙ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นอกจากมีศิลปะการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์สูงแล้ว นายไพบูลย์ มุสิกโปดก ยังเป็นผู้บุกเบิกแปลตำราการถ่ายภาพของไทยเพื่อใช้ในสถานศึกษาหลายแห่งในปัจจุบันและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิชาการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา นับเป็นคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของไทยเป็นอย่างมาก นายไพบูลย์ มุสิกโปดก จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๖ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
๒๔๗๘ มัธยมศึกษาปีที่๘ โรงเรียนอำนวยศิลป
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เสมียน กรมศุลกากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลชนะเลิศ บริษัทโกดัก จำกัด
รางวัลยอดเยี่ยม กรมศิลปากร
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญเงิน โกดักฯ
เกียรตินิยมชั้น A.R.P.S.
เกียรตินิยมชั้น E.FIAP จาก Federation Internationale de e Art Photographic (สหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติแห่งยุโรป)
เกียรตินิยม Hon.F.PST จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกียรตินิยม Hon.FSCC จากสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
เกียรตินิยม Hon.FSCC จากสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
เกียรตินิยม Hon.F.BPS จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศ บริษัทโกดักฯ
รางวัลซิลเวอร์อะวอร์ด บริษัทโกดักฯ
รางวัลเหรียญบรอนซ์
รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพที่ประเทศอังกฤษ
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • น้ำโขงเมื่อหน้าหนาว
 • อีกลีลาหนึ่งของน้ำตกเหวสุวัต
 • กลางป่าเมืองกาญจน์
 • ความหลังริมคลอง
 • โค้งอ่าวประจวบฯ
 • ชีวิตชาวเรือ
 • ดอกสาระ
 • เดือนหงายที่วัดเบญ
 • ที่เชิงบันได
 • ผ้าไหมในร้าน
 • มองข้ามไปฝั่งลาวจากนครพนม
 • แม่เฒ่าชาวอาข่า
 • ลายไม้สวย
 • วัฏสงสาร
 • สองอารมณ์
 • เส้นสายสังขาร
 • องค์ประกอบสีขาว
 • สาวเรณูนคร
 • แสงส่องด้านหน้า
 • สาวพระนคร
 • ยามเช้าในป่า
 • หลังฝนตก
 • แสงแรมแบรนท์
 • แสงขณะฝนตก
 • ความสดชื่นยามเช้า
 • พลุสวย
 • แสงเทียน
 • แสงจากโดมบนเวที
 • แสงอีเล็คโทรนิค
 • น้ำตกปลาด
 • เสือเล่นน้ำ
 • น้ำตกเหวสุวัต
 • อ่าวมาหยา
 • ตลาดน้ำ
 • สาวอาบน้ำ
 • ริมฝั่งโขงนครพนม
 • เรือสุพรรณหงษ์
 • เขื่อนรัชประภา
 • น้ำตกแม่กลาง
 • หาดบางแสน
 • ชายทะเลอันดามัน
 • ชายหาดจังหวัดระยอง
 • ชายทะเลริมเกาะหวี่เป๊ะ
 • ภูมิทัศน์ในจังหวัดพัทลุง
 • ชายหาดสวย
 • อาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
 • อ่าวพระบาง
 • เขื่อนภูมิพล
 • ริมฝั่งสระ
 • ใต้ทะเลลึก
 • สวนสวยในตำหนักสมเด็จย่า
 • ดอกคริสมาสบนดอย
 • ทิวทัศน์ในสวน
 • อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
 • อาทิตย์ขึ้นยามเช้า
 • ช่อกุหลาบแดง
 • อาทิตย์อัสดงที่โนนสูง
 • ชายหาดท่าศาลานครศรีธรรมราช
 • อาทิตย์ยามรุ่ง
 • ความสดชื่นตอนเช้า
 • อาทิตย์อัสดงที่อันดามัน
 • ในสวน ร.๙
 • ความร้อนของไฟใต้
 • ลีลาของแสง
 • สุริยะปะราคา
 • อาทิตย์ดวงใหญ่
 • ฉลองกรุง
 • จุดเทียนไหว้พระ
 • บิณทบาตทางเรือ
 • วันวิสาขะ
 • แสงเทียนในวันพระ
 • หลวงพ่อโตที่ สระบุรี
 • พลุสวยที่พระที่นั่งอนันต์
 • น้ำตกโดนงาช้าง
 • หน้าประตูวิเศษไชย์ศรี
 • สาวน้อยริมน้ำตก
 • เดือนหงายยามดึก
 • กรรมกรแบกตะกร้าผัก
 • ริมคลอง
 • นกไอริสที่สวนซาฟารี
 • ร่อนแร่ริมน้ำ
 • ริมเจ้าพระยา
 • กรวดน้ำ
 • สาวงามบ้านโป่ง
 • ตักบาตรเทโว
 • เขาตะปูจังหวัดพังงา
 • ลูกเสือเข้าแถว
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th