หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางนิตยา รากแก่น

ชื่อ : นางนิตยา รากแก่น
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : การแสดงพื้นบ้าน หมอลำ
ปีที่ได้รับ : 2556
คำประกาศเกียรติคุณ
นางนิตยา รากแก่น (ชื่อในการแสดง “บานเย็น รากแก่น”) เกิดวันที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร จังหวัด อุบลราชธานี ภายหลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์และการละคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นชีวิตหมอลำหลังจากจบการศึกษาประถมปีที่ ๔ โดยเป็นศิษย์ครูหนูเวียง แก้วประเสริฐ ซึ่งเป็นหมอลำกลอนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งกลอนลำ ท่าฟ้อนรำ จนสามารถขึ้นเวทีแสดงหมอลำกลอนได้ในขณะที่มีอายุเพียง ๑๔ ปี รับงานแสดงหมอลำเป็นอาชีพมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ด้วยความเฉลียวฉลาดในการด้นกลอน มีปฏิภาณไหวพริบ น้ำเสียงไพเราะ รูปร่างหน้าตาดี จึงทำให้เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ชม ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ บานเย็น รากแก่น รับงานแสดงในจังหวัดต่างๆ จนได้รับการขนานนามว่า ราชินีหมอลำ เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมบันเทิงในปี ๒๕๒๓ ร้องเพลงหมอลำแนวอนุรักษ์และแนวร่วมสมัยบันทึกเสียงเพลงในสังกัดค่ายต่างๆ อาทิ ค่ายเสียงสยาม บริษัทนิธิทัศน์ บริษัทแคนซอ บริษัทท็อปไลน์มิวสิค ผลิตผลงานเพลงออกสู่สาธารณชนเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของอัลบั้มเพลง มิวสิควิดีโอ และการแสดงคอนเสิร์ตสำคัญๆ มากมาย เป็นศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในพื้นที่สื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง หมอลำบานเย็น รากแก่น เป็นศิลปินที่แม้จะมีรากฐานมาจากศิลปะการแสดงพื้นบ้านแต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ สนใจในการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของการแสดงเชิงสร้างสรรค์มาโดยตลอด ทั้งการพัฒนาวิธีการร้องลำที่มีเอกลักษณ์ในการใช้น้ำเสียงลูกเอื้อน การเลือกใช้ดนตรีผสมร่วมกันระหว่างเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานกับเครื่องดนตรีสากลอย่างกลมกลืน การแต่งกายที่ออกแบบตัดเย็บด้วยตนเองจากวัตถุดิบผ้าอีสานจนเกิดรูปแบบแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทุกครั้งที่เปิดการแสดง และสร้างสรรค์การฟ้อนรำที่ผสมผสานแม่ท่าโบราณกับนาฏยลีลาที่ออกแบบใหม่ อาทิ ท่าฟ้อนเถาวัลย์ ท่าฟ้อนภมรเคล้า ท่าฟ้อนลมหวน ท่าฟ้อนเหินหรรษ์ ท่าฟ้อนปีกสะบัดน้ำ ท่าฟ้อนลำแพน ฯลฯ ทำงานอุทิศตนให้กับการยกระดับมาตรฐานหมอลำอย่างจริงจังมา ยาวนานถึง ๔ ทศวรรษ ในฐานะที่เป็นผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะศิลปะเพลงพื้นบ้าน อีสานให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ไปทั่วโลก ประเทศที่เคยเปิดการแสดง อาทิ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน อังกฤษ เดนมาร์ก คูเวต ชิลี ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้อุทิศตนเป็นครูผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการขับร้องกลอนลำ และแบบแผนลีลาฟ้อนรำให้แก่ลูกศิษย์ทั้งในสถาบันการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จนเกิดหมอลำรุ่นใหม่และศิลปินนักร้องนักเต้นอีสานออกมารับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณสำคัญ อาทิ พระพิฆเนศทองพระราชทาน ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน นางนิตยา รากแก่น จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ) พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th