หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสมส่วน พรหมสว่าง

ชื่อ : นายสมส่วน พรหมสว่าง
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
สมส่วน พรหมสว่าง (เพลิน พรหมแดน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง) พุทธศักราช ๒๕๕๕ เริ่มมีผลงานสร้างสรรค์โดยร้องเพลงเชียร์รำวง ต่อมาไปประกวดร้องเพลงกับคุณครูจำรัส วิภาตะวัต ในรายการแมวมองค้นหาดาวรุ่ง และได้เป็นนักร้องประจำวงดนตรีคณะชุมนุมศิลปิน ต่อมาตั้งวงดนตรี เพลิน พรหมแดน มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือ เพลงทุ่งร้างนางลืม และได้บันทึกแผ่นเสียงอีกหลายเพลง เป็นที่ถูกใจของนักฟังเพลงอย่างกว้างขวาง ต่อมามีผลงานประพันธ์และขับร้องเอง เช่น เพลงวาสนายาจก อย่าลืมเมืองไทย ชมกรุง มนต์รักบ้านไร่ คำมั่นสัญญา เพชฌฆาตรัก เป็นต้น พ.ศ. ๒๕๑๕ เริ่มร้องเพลงสลับการพูด เพลงข่าวสดสด ผลงานโดดเด่นจนเป็นต้นตำรับของการร้องเพลงประกอบการพูด ทำให้ได้รับฉายา รำชำเพลงพูด นอกจากนี้ ยังแสดงภาพยนตร์ เช่น เรื่องฝนใต้ ฝนเหนือ ระเริงชล แค้นไอ้เพลิน ประพันธ์เพลงให้กับนักร้องอื่น รวมทั้งส่งเสริมนักร้องในวงหลายคนให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น โฉมฉาย ฉัตรวิไล สมนึก ปราโมทย์ สุริยา แสวงธรรม ก้อง กาจกาแหง สมศักดิ์ ศรีบางช้าง ดวงใจ สุริยา เป็นต้น ปัจจุบันได้แต่งบทเพลงพุทธประวัติ จากความสามารถดังกล่าว จึงได้รับโล่เกียรติยศพระราชทาน ในฐานะ ศิลปินตัวอย่าง สาขานักร้องลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๒๕ เนื่องในงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ครั้งที่ ๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพันธ์คำร้องทำนองเพลงลูกทุ่งดีเด่น และผู้ขับร้องเพลงลูกทุ่งดีเด่นเพลงอย่าลืมเมืองไทย งานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th