หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายมนัส ปิติสานต์

ชื่อ : นายมนัส ปิติสานต์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
มนัส ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างเพลงดนตรีในการสื่อสารจินตนาการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงอย่างชัดเจน ใช้ภาษาสละสลวยงดงาม รู้จักการย่อวรรณกรรมพื้นบ้านขนาดยาวมาเป็นบทเพลงที่มีใจความเรียบง่าย เนื้อหากระชับ ประดิษฐ์บทเพลงที่ไพเราะกินใจ ลีลาดนตรีหลากหลาย ออกแบบเสียงประกอบที่สร้างเสริมบรรยากาศของเพลงได้อย่างน่าสนใจ อาทิ เพลงเสน่หา เหมือนคนละฟากฟ้า ระฆังใจ เปลวไฟรัก คืนนั้น ไม่มีเสียงเรียกจากใจ ดาวพระศุกร์ พิภพมัจจุราช ขุนแผนผจญภัย หุ่นไล่กา กฎแห่งกรรม แม่นาคพระโขนง ปอบสีฟ้า กระสือ ห้องหุ่น สางเขียว ซ่อนกลิ่น สี่ยอดกุมาร ขวานฟ้าหน้าดา สังข์ทอง เจ้าหญิงแตงอ่อน สิงหไกรภพ ฯลฯ ได้นำเสนออย่างมีชีวิตชีวา จดจำง่าย สามารถครองใจประชาชนอย่างแนบแน่น ก็ยังได้รับความนิยมนำกลับมาร้องเล่นกันอยู่เสมอทุกยุคทุกสมัย และเมื่อเวลาผ่านไป เพลงเหล่านี้ก็กลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สังคมไทยที่ทุกคนระลึกถึงความสุขครั้งอดีตได้เป็นอย่างดี
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th