หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเคล้าน้อย โรจนเมธากุล

ชื่อ : นายเคล้าน้อย โรจนเมธากุล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
มีความเป็นเลิศในการขับบทหนัง การเจรจาหนัง เป็นยอดในการเชิดรูปหนัง เคยชนะในการแข่งขันเชิดรูปพระอิศวรทรงโค เสน่ห์ของหนังเคล้าน้อยคือ การเสนอนิยายที่สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และมีคติธรรมสอนใจ โดยเฉพาะเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ มีประมาณ ๔๐ กว่าเรื่องเช่น กองทัพธรรม กรรมของแม่ กองทัพธรรม กรรมของแม่ พระแสงถวัลย์วงศ์ ราชินีสืบตระกูล มนุษย์มหัศจรรย์ สร้างความประทับใจผู้ชมเสมอมา นอกจากนี้ ยังมีตัวตลกประจำโรงคือ สีแก้วหรืออ้ายแก้วหัวกบ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ และดึงดูดผู้ชมจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของหนังเคล้าน้อย ด้วยความสามารถในการแสดงหนังตะลุง จึงได้รับรางวัลการแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น รางวัลฤๅษีทองคำ รางวัลช้างเผือกงาทอง รางวัลโล่ทองคำ รางวัลถ้วยทองคำ รางวัลเทวาทองคำ เป็นต้น หนังเคล้าน้อยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนังตะลุงชั้นครู จึงมีผู้เข้ามาสมัครเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th