หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายนคร ถนอมทรัพย์

ชื่อ : นายนคร ถนอมทรัพย์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยสากล ประพันธ์และขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2554
คำประกาศเกียรติคุณ
นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์และขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นนักจัดรายการเพลงไทยสากลทางวิทยุกระจายเสียง จนเป็นที่รู้จักทั่วไปในวงการเพลงไทยสากลว่าเป็นนักอนุรักษ์เพลงเก่า ในที่สุดได้เป็นนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย เช่น เพลงฝันชั่วคืน กาแตกฝูง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ร่วมร้องเพลงกับนักร้องที่มีชื่อเสียงหลายคนอย่างเช่น ทูล ทองใจ และชาย เมืองสิงห์ ที่สำคัญเป็นคนที่มีกระแสเสียงไพเราะด้วยพลังเสียงที่หนักแน่นสง่างาม จึงเป็นต้นเสียงร้องเพลงปลุกใจได้ยอดเยี่ยม บันทึกแผ่นเสียง ในเพลงสยามมานุสติ มาร์ชนเรศวร มาร์ชกองทัพบก เป็นต้น งานที่ทำชื่อเสียงเด่นดังที่สุดเกิดขึ้นในปี ๒๕๑๔ โดยแต่ง เพลงรักกันไว้เถิด เป็นเพลงปลุกใจที่เข้าถึงจิตถึงใจผู้ฟังทุกคนและทุกครั้งที่ได้ยินยล การใช้ถ้อยคำและภาษาในบทร้องทุกคำทุกตอนอย่างยอดเยี่ยม มีความทันสมัย เพลงนี้ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ๓ รางวัล เสมือนเกิดแรงบันดาลใจให้ผลิตเพลงปลุกใจเพิ่มขึ้นอีก จนได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำอีกถึง ๖ รางวัล จากเพลงชื่อ เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานอีก ๒ รางวัล จากการแต่งทำนองและขับร้อง เพลงรู้รักสามัคคี คุณธรรมสี่ประการ ตัวตายแต่ชื่อดัง ฯลฯ เป็นครูเพลงคนเดียวที่ปลุกกระแสส่งเสริมอนุรักษ์เพลงไทยสากลรุ่นเก่า ทั้งลูกกรุง ลูกทุ่ง ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งต้นตำรับวงการเพลงไทยสากลอย่างแท้จริง
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th