หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาย เศรษฐา ศิระฉายา

ชื่อ : นาย เศรษฐา ศิระฉายา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2554
คำประกาศเกียรติคุณ
เศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขยันเรียนรู้ดนตรีด้วยตนเอง โดยอยู่กับวงดนตรีหลายคณะมาตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยความมีมานะและมีพรสวรรค์ในด้านดนตรี จึงสามารถเล่นดนตรีได้เป็นอย่างดี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเริ่มอาชีพรับจ้างเล่นดนตรีตามต่างจังหวัดและสถานเริงรมย์ที่มีทหารอเมริกันเป็นลูกค้าสมัยสงครามเวียดนาม เรื่อยมาจนชำนาญขึ้นเป็นลำดับ ได้ร่วมกับเพื่อนตั้งวงดนตรีหลุยส์กีต้าร์เกิร์ล แล้วตั้งวงดนตรีดิอิมพอสซิเบิ้ลส์ เล่นดนตรีแนวเพลงไทยร้องประสานเสียงเป็นวงแรกและมีคนฟังมากที่สุด นายเศรษฐาทำหน้าที่หัวหน้าวงและนักร้องนำ นำวงดนตรีออกแสดงตามต่างจังหวัดทั่วประเทศและแสดงประจำที่เพลินจิตอาเขต กรุงเทพฯ ได้รับความนิยมมาก ได้เข้าร่วมแข่งขันสงตรีสตริงคอมโบ จนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศถึง ๓ ปีซ้อน และร่วมงานกับครูเพลงหลายท่าน ผลิตงานบันทึกแผ่นเสียงหลายชุด มีเพลงยอดเยี่ยม เช่น เป็นไปไม่ได้ หมื่นไมล์แค่ใจเอิ้อม ไปตามดวง ประสบความสำเร็จเมื่อร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องโทน และอีกหลายเรื่องต่อมา จากนั้นได้ไปเล่นดนตรีประจำที่รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เป็นที่นิยมนานกว่าหนึ่งปี ได้รับรางวัล Golden Boy Awards ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับวงดนตรีที่สามารถทำสถิติ Break Record ทำเงินได้มากที่สุด และเป็นวงดนตรีสร้างตำนานยุคบุกเบิก ทั้งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่วงดนตรีรุ่นต่อมาอย่างมากมายนอกจากนั้นยังมีความสามารถด้านการแสดง การกำกับภาพยนตร์ ละครเวที ละครโทรทัศน์ เป็นพิธีกรระดับชาติที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งบริษัททีวีสแควร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ ประสบความสำเร็จสูงสุดและได้รางวัลมากมายในทุกสาขา เช่น ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทาน ในฐานะนักแสดงสนับสนุนชายยอดเยี่ยม ภาพยนตร์เรื่อง ฝ้ายแกมแพร รางวัลเมขลา ในฐานะพิธีกรชายยอดเยี่ยม รายการมาตามนัด รางวัลเมขลา สาขาละครพื้นบ้านดีเด่น ฯลฯ
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th