หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางรัจนา พวงประยงค์

ชื่อ : นางรัจนา พวงประยงค์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ : 2554
คำประกาศเกียรติคุณ
รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงส่ง และแสดงนำได้หลายหลากมากบทตั้งแต่กระบวนรำบทนางกษัตริย์ บทเทวดานางฟ้า จนถึงบทนางทุกประเภทละคร ได้รับการคัดเลือกให้แสดงบทที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ อาทิ แสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยว หึงหวง ตลกขบขัน แม้บทนางพิการ ก็สามารถตีบทได้อย่างงดงาม สื่ออารมณ์ได้สมจริง เช่น แสดงโขนเป็นนางมณีเมขลา นางเบญจกาย นางสุพรรณมัจฉา นางนารายณ์ นางวานรินทร์ บทนางยักษ์เจ้าอารมณ์ เช่น นางสำมนักขา นางแก้วอุดร นางอดุลปีศาจ แสดงละครใน บทนางยุบล บทมะเดหวี แสดงละครพันทางในบทสร้อยฟ้า ตอนสร้อยฟ้าละเลงขนมเบื้อง เป็นคุณย่าทองประสี ตอนขุนแผนส่องกระจกมนต์ เป็นนางตานีตัวแปลง ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก แสดงละครดึกดำบรรพ์เป็นนางศูรปนขา ตอนขึ้นหึง เป็นนางคันธมาลี ตอนท้าวสันนุราชชุบตัว ล้วนเป็นงานที่ได้สร้างชื่อเสียงมาโดยตลอดบทบาทที่ นางรัจนา พวงประยงค์ แสดงดีเป็นพิเศษจนได้ชื่อว่ามีความสามารถโดดเด่น คือ การแสดงบทบาทและอารมณ์อันสมจริงในบทนางเอกละครนอกแทบทุกเรื่อง ที่นับว่ายอดเยี่ยมคือ บทนางเมรีขี้เมา บทนางวิฬาร์ในเรื่องไชยเชษฐ์ บทแก้วหน้าม้าตอนรำเย้ยซุ้ม บทนางยี่สุ่นในเรื่องลักษณะวงศ์ นางมณฑาตอนลงกระท่อม นอกจากจะเป็นศิลปินที่มีกระบวนรำงามมากแล้ว ยังเป็นครูผู้รักษาขนบประเพณีในการแสดง ถูกต้องครบครันตามแบบฉบับ เป็นนางเอกรูปลักษณ์งดงามแขนอ่อนยากจะหาใครเหมือน นับเป็นศิลปินบทนางที่มีความสามารถสูงส่งตีบทได้สมจริงทุกบทบาท ทั้งมีความสง่างาม สมที่เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งแก่ศิลปินรุ่นหลัง นางรัจนา พวงประยงค์มีพร้อมทั้งความสามารถในการกำกับการแสดง การออกแบบท่ารำในระบำต่างๆ ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในกรมศิลปากรหลายชุด มีผลงานการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นครูที่พร้อมด้วยความเมตตาและมีความตั้งใจจริงในการถ่ายทอดความรู้ มีศิษย์เป็นจำนวนมากได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ไว้ ล่าสุดในปี ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเข็มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานแสดงโขน ตอนศึกมัยราพณ์สะกดทัพ ในฐานะศิลปินอาวุโส
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th