หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสุประวัติ ปัทมสูต

ชื่อ : นายสุประวัติ ปัทมสูต
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ผู้กำกับ นักแสดง
ปีที่ได้รับ : 2553
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ – ผู้กำกับ นักแสดง) นายสุประวัติ ปัทมสูต ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๘๑ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนเชตุพนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ และได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มรับราชการที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ทำงานเป็นเวลา ๙ ปี จึงลาออกจากราชการ นายสุประวัติ ปัทมสูต เป็นศิลปินที่มากประสบการณ์ มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เริ่มจากการเป็นนักแสดงละครวิทยุ ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก น้ำเสียงออกมา ให้ผู้ฟังมองเห็นภาพเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง ต่อมาแสดงละครพันทางที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม ซึ่งผู้แสดงจะต้องทั้งร้องและรำด้วยตนเอง ทำให้มีความสามารถทั้งทางนาฏศิลป์และดนตรีไทย หลังจากนั้นก็หันมาทำงานด้านละครพูดร่วมสมัย ละครโทรทัศน์ เป็นทั้งผู้แสดง ผู้กำกับ และผู้เขียนบท มีผลงานหลากหลายทั้งละครที่สร้างจากวรรณกรรม จินตนิยาย ละครตลก ได้รับความนิยมจากคนทุกระดับ เช่น เรื่องสี่แผ่นดิน ในฝัน ก่อนบ่ายคลายเครียด ตุ๊กตายอดรัก เขยมะริกัน จากผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลมากมาย คือ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะผู้กำกับละครดีเด่น จากละครเรื่อง เรือนไม้สีเบจ ได้รับ ๕ รางวัล คือ รางวัล Top Awards ๒๐๐๔ ในฐานะดาราสมทบชายยอดเยี่ยม, รางวัล Star Entertainment Awards ๒๐๐๔ ในฐานะนักแสดงสมทบชาย ยอดเยี่ยม, รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะดาราสนับสนุนชายดีเด่น, รางวัลเมขลา ในฐานะผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม, รางวัล Hamburger Awards # ๓ ในฐานะนักแสดงชายยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง แม่อายสะอื้น ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยม และรางวัลเกียรติยศ คนทีวี จากละครเรื่อง รังนกบนปลายไม้ ได้รับรางวัลหน้ากากทอง ในฐานละครยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากละครพันทางและละครร้อง เรื่อง ธรณีเป็นพยาน นายสุประวัติ ปัทมสูต เป็นผู้กำกับที่ไม่เคยแสดงอารมณ์เสียให้ผู้ร่วมงานได้เห็น จนทุกคนในวงการยกย่องด้วยการเรียกว่า พ่ออี๊ด เป็นคนอารมณ์ดี มีเมตตา จึงเป็นที่รักใคร่นับถือของนักแสดงในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ของไทย นายสุประวัติ ปัทมสูต จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ – ผู้กำกับ นักแสดง) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๔๖ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา แผนกเลขานุการ โรงเรียนเชตุพนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๙ เริ่มรับราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม พญาไทกรุงเทพมหานคร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๗ ได้รับรางวัล Hamburger Awards # ๓
๒๕๕๐ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ
๒๕๔๗ ได้รับรางวัลเมขลา ครั้งที่ ๒๓
๒๕๔๗ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ ๑๙
๒๕๔๗ ได้รับรางวัล Star Entertainment Awards ๒๐๐๔ จัดโดยสมาคมนักข่าวบันเทิง
๒๕๔๗ ได้รับรางวัล Top Awards ๒๐๐๔ จัดโดยนิตยสารทีวีพูล
๒๕๔๗ ได้รับรางวัลด้านโทรทัศน์ Asian Television Awards ๒๐๐๔ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
๒๕๓๔ ได้รับรางวัลเมขลา ครั้งที่ ๑๑
๒๕๓๔ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ ๖
๒๕๔๔ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ ๑๖
๒๕๓๑ ได้รับรางวัลหน้ากากทองคำ และรางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th