หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์

ชื่อ : นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2553
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-นักแสดง) นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๒ ที่ตรอกสุเหร่า บางลำพู กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ เป็นนักแสดงและครูสอนศิลปะการแสดง เริ่มแสดงละคร เรื่องราชาธิราช ขณะนั้นอายุ ๑๐ ปี ต่อมาได้แสดงเป็นนางเอกและพระเอกในละครอีกหลายเรื่อง พ.ศ. ๒๕๐๑ เริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่อง การะเกด และมีฉากการแสดงรำฉุยฉายพราหมณ์ เป็นที่ กล่าวขานว่ารำได้อ่อนช้อยงดงามและประทับใจผู้ชม ทำให้โด่งดังติดอันดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในทันที และครองความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสิบปี จากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ การรำฉุยฉาย ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของไทยเป็นที่เผยแพร่และรู้จักกันอย่างกว้างขวาง ต่อมามีผลงาน การแสดงภาพยนตร์อีกกว่า ๓๐๐ เรื่อง ได้แสดงทุกบทบาทและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจาก ผู้ชม จนได้รับฉายาว่าดาราเงินล้านและราชินีจอเงิน และมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์กว่า ๒๐๐ เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงหนาวตัก และร่วมขับร้องเพลงในคอนเสิร์ตต่าง ๆ จากผลงานดังกล่าวจึงได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลดาราทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลตุ๊กตาทองพระราชทาน ในฐานะนักแสดงนำหญิง ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ดวงตาสวรรค์ รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำพระราชทาน ในฐานะ นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ไร้เสน่หา รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ในฐานะนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง เงินเงินเงิน รางวัลเมขลา ในฐานะผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง ปีกมาร รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากละครเรื่อง การะเกด รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ ในฐานะบุคคลเกียรติยศที่อุทิศตนให้กับ วงการกภาพยนตร์ไทยและสังคมอย่างสม่ำเสมอ นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-นักแสดง) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๔ ขับร้องเพลง หนาวตัก เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง ดรรชนีนาง ประพันธ์คำร้อง โดย ครูสมาน กาญจนผะลิน และ ครูศักดิ์เกษม หุตาคม (อิงอร)
๒๕๐๑ แสดงภาพยนตร์เรื่อง การะเกด เป็นเรื่องแรก ต่อมามีผลงานการแสดงภาพยนตร์กว่า ๓๐๐ เรื่อง ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่แสดงไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับแฟน ๆ ได้รับฉายาว่าราชินีจอเงิน และดาราเงินล้าน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๖ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำเกียรติยศ คนทีวี ในฐานะบุคคลตัวอย่างและอุทิศตนให้กับวงการโทรทัศน์
๒๕๕๐ ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ ในฐานะบุคคลเกียรติยศ ที่อุทิศตนให้กับวงการภาพยนตร์ไทยและสังคมอย่างสม่ำเสมอ
๒๕๔๒ ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ในฐานะนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๒๐ จากภาพยนตร์เรื่อง กำแพง
๒๕๔๓ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากละครเรื่องไม้เมือง
๒๕๓๙ ได้รับรางวัลเมขลา ในฐานะผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง ปีกมาร
๒๕๔๐ ๒๕๔๐ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากละครเรื่อง การะเกด
๒๕๒๑ ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ในฐานะนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๗ จากภาพยนตร์เรื่อง เงินเงินเงิน
๒๕๒๑ ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำพระราชทาน ในฐานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๑ จากภาพยนตร์เรื่อง ไร้เสน่หา
๒๕๑๐ ได้รับรางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลดาราทอง โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๔ ประการ คือ ศรัทธา หน้าที่ น้ำใจ ไมตรี
๒๕๐๖ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทาน ในฐานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๖ จากภาพยนตร์เรื่อง ดวงตาสวรรค์
ผลงาน

 รำฉุยฉายพราหมณ์รำฉุยฉายพราหมณ์รำฉุยฉายพราหมณ์
ชื่อผลงาน :: รำฉุยฉายพราหมณ์ในภาพยนตร์เรื่องการะเกด
ปีที่สร้าง :: ๒๕๐๑
การเผยแพร่ :: ในประเทศ

ดรรชนีนาง
ชื่อผลงาน :: แสดงภาพยนตร์เรื่อง ดรรชนีนาง
ปีที่สร้าง :: ๒๕๐๔
การเผยแพร่ :: ในประเทศ

การะเกด
ชื่อผลงาน :: แสดงภาพยนตร์เรื่อง การะเกด
ปีที่สร้าง :: ๒๕๐๑
การเผยแพร่ :: ในประเทศ


เพลงหนาวตัก
ชื่อผลงาน :: บันทึกแผ่นเสียง เพลงหนาวตัก
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๑
การเผยแพร่ :: ในประเทศ

ใจเพชร
ชื่อผลงาน :: แสดงภาพยนตร์เรื่อง ใจเพชร
ปีที่สร้าง :: ๒๕๐๖
การเผยแพร่ :: ในประเทศ

 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th