หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางมัณฑนา โมรากุล

ชื่อ : นางมัณฑนา โมรากุล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2552
คำประกาศเกียรติคุณ
นางมัณฑนา โมรากุล ปัจจุบันอายุ ๘๖ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ที่อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่โรงเรียนเสาวภา กรุงเทพมหานคร นางมัณฑนา โมรากุล เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มร้องเพลงที่กรมโฆษณาการ เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงอัดแผ่นเสียงครั้งแรก คือ น้ำเหนือป่า จันทร์แจ่มฟ้า ของครูพิม พวงนาค เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนั้น เพลงที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันมีมากมายหลายเพลง เช่น ธรรมชาติกล่อมขวัญ ศาสนารัก เด่นดวงดาว เมื่อไหร่จะให้พบ เรณูดอกฟ้า สิ้นรักสิ้นสุข อาลัยรัก จุฬาตรีคูณ สายลมว่าว ชั่วชีวิต ลาแล้วจามจุรี นางมัณฑนา โมรากุล ได้รับการฝึกฝนการขับร้องเพลงในด้านอักขระ การผันวรรณยุกต์ การหายใจ การออกเสียงให้ชัดเจน จากครูดนตรีหลายท่านทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล และมีการพัฒนาการขับร้องเพลงจากการทดลองด้วยตนเองจนมีลีลาการขับร้องที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ มีเสียงหนาและมั่นคง แต่สะท้อนอารมณ์ที่อ่อนไหวได้ดี เข้าใจอารมณ์เพลงได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังร้องเพลงได้ชัดเจนออกเสียงอักขระได้ถูกต้อง มีศิลปะการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์ มีเสียงไพเราะกังวานหวานใส มีอารมณ์มีชีวิตชีวา สามารถทำเสียงให้เศร้าได้โดยธรรมชาติ ทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ฟัง เช่น เพลงแสนวิโยค รักจำพราก สิ้นรักสิ้นสุข อารมณ์รัก ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีความเฉลียวฉลาดตีความหมายของบทเพลงแตกทุกเพลง แม้เพลงที่มีเสียงครึ่งเสียงมาก ๆ ร้องยาก อย่างเพลง สวนรัก ดาวที่อับแสง ทาสประเพณี เพลงที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างแนบเนียนเป็นที่กินใจผู้ฟังอย่างยากที่จะหานักร้องรุ่นหลัง ๆ ทำได้เหมือน ฟังได้จาก เพลงสายลมครวญ เพลงที่ขับร้องเหมือนพูด เช่น เพลงสมหมวก ผลงานประพันธ์เนื้อร้อง เช่น เพลงใจหนอใจ ฯลฯ เป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกที่โดดเด่น ของกรมโฆษณาการ ที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ฟังเพลงรุ่นเก่ายังคงชื่นชอบไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่ได้ขับร้องบันทึกเสียงใหม่ได้สืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาดนตรีเป็นอย่างมาก นางมัณฑนา โมรากุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๕๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
แสดงละคร คณะละคร "จารุกนก"
ขับร้องเพลงอัดแผ่นเสียง เพลงน้ำเหนือป่า และจันทร์แจ่มฟ้า ครั้งแรก ห้าง ต.เง็กชวน เจ้าของห้างแผ่นเสียงตรากระต่าย
นักร้องประจำ วงดนตรีกรมโฆษณาการ
พนักงานเก็บเงิน ร้านนางงาม
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th