หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายกรีพงศ์ เทียมเศวต

ชื่อ : นายกรีพงศ์ เทียมเศวต
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ : 2551
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือ สรพงศ์ ชาตรี ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ และบรรพชาเป็นสามเณรจนอายุ ๑๙ ปี ขณะบรรพชาได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมเอก เนื่องจากนายกรีพงศ์ เทียมเศวต มีความสนใจงานด้านการแสดงชอบดูหนังกลางแปลงมาตั้งแต่เด็ก จึงไปสมัครเป็นนักแสดงที่ทีวีช่อง ๗ สี ต่อมาได้แสดงฉากโดดลงไปช่วยคนตกน้ำในเรื่อง “หญิงก็มีหัวใจ” เป็นเรื่องแรก ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หลังจากนั้น จึงได้แสดงเป็นตัวประกอบและแสดงเป็นพระเอกในเวลาต่อมา นายกรีพงศ์ เทียมเศวต มีผลงานการแสดง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงปัจจุบัน มากกว่า ๕๐๐ เรื่อง ละคร ๕๐ เรื่อง แสดงเป็นพระเอกในหลายบทบาทมากมาย เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน สามล้อถีบ สามล้อเครื่อง แท็กซี่ ขับรถเมล์ ตำรวจ ทหาร ลิเก หมอ ครู คนบ้า ขอทาน ตาบอด หลังค่อม หน้าบาก มนุษย์หมาป่า ฯลฯ จนได้รับฉายา พระเอกชั้นครู และพระเอกตลอดกาล นอกจากจะมีความสามารถในด้านการแสดงแล้ว ยังมีความสามารถในเรื่องการร้องเพลง พากย์หนัง ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และกำกับละครให้กับบริษัทเวิร์คพอยด์ สอนการแสดงให้กับนักแสดงหน้าใหม่จนมีชื่อเสียงหลายคน จากการใช้ความสามารถทางด้านภาพยนตร์เป็นอย่างสูง จึงเป็นดาราชายผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทย อาทิ รางวัลตุ๊กตาทอง ๕ รางวัล จากเรื่อง ชีวิตบัดซบ สัตว์มนุษย์ มือปืน มือปืน ๒ สาละวิน เสียดาย ๒ รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ๒ รางวัล จากเรื่อง ถ้าเธอยังมีรัก มือปืน รางวัลดาราทอง จากภาพยนตร์เรื่อง พลอยทะเล รางวัลดาราดาวรุ่งยอดเยี่ยม ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติ จากเรื่อง มือปืน รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รางวัลบันเทิงเทิดธรรม Nine Entertain Award ๒๐๐๘ ได้รับยกย่องเป็นพระเอกยอดนิยมอันดับ ๑ ดารายชายยอดนิยมอันดับ ๑ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต ยังคงรับแสดงภาพยนตร์และละคร ถึงแม้จะไม่ได้รับบทพระเอกเพราะอายุมาก แต่บทที่รับแสดงจะเด่นมีความหมายให้แง่คิดในการชม รักษาภาพลักษณ์ของคำว่า ดาราคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้หันมาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดยตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ ความรู้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี) จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๓ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดธรรมรส อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒๕๑๑ นักธรรมเอก (เปรียญธรรม ๒ ประโยค) วัดเทพสุวรรณและวัดดาวดึงส์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๑ ผู้ก่อตั้งและดำเนินการ มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรัสี)
๒๕๔๐ พากษ์หนังการ์ตูนโคบาล ประเทศสหรัฐอเมริการ
๒๕๓๒ นักแสดงละคร บริษัท กันตนา
๒๕๑๗ ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์
๒๕๒๗ ผู้สอนการแสดงให้กับนักแสดงหน้าใหม่ บริษัท ซี.เอส.พี.
๒๕๓๑ นักร้อง อาร์เอสโปรโมชั่น
๒๕๑๒ นักแสดงตัวประกอบ ช่อง ๗ สี
๒๕๑๓ แสดงบทพระเอกครั้งแรก
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะดารานำชาย เรื่องมือปืน ๒ สาละวิน
๒๕๓๙ ได้รับรางวัลตู๊กตาทอง ในฐานะดารานำชาย เรื่องเสียดาย ๒
๒๕๓๙ ได้รับรางวัลบันเทิงเทิดธรรม Nine Entertain Award ๒๐๐๘
๒๕๒๙ ได้รับรางวัลดาราทอง จากภาพยนตร์เรื่องพลอยทะเล
๒๕๒๖ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง และสุพรรณหงส์ทองคำ เรื่องมือปืน
๒๕๑๙ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะดารานำชาย เรื่องสัตว์มนุษย์
๒๕๒๐ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะดารานำชาย เรื่องชีวิตบัดซบ
๒๕๒๔ ได้รับรางวัลสุพรรณหงศ์ทองคำ เรื่องถ้าเธอยังมีรัก
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th