หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ร้อยโทชาญ บัวบังศร

ชื่อ : ร้อยโทชาญ บัวบังศร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
ร้อยโทชาญ บัวบังศร หรือ ชาญชัย บัวบังศร ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนศรีบุญญานนท์ จังหวัดนนทบุรี ร้อยโทชาญ บัวบังศร เริ่มรับราชการเป็นทหารม้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้ลาออกจากราชการมาทำงานอยู่ในคณะละครเร่ ได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านดนตรีจนสามารถเล่นเครื่องมือได้หลายชนิด ได้แก่ แอคคอร์เดียน เปียโน กีต้าร์ กีต้าร์ฮาวาย และมีความสามารถทางด้านการประพันธ์เพลง เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งลูกกรุง โดยการนำเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเข้ามาใช้ในเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรกจนเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งที่ขาดไม่ได้จนทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นผู้นำสุดยอดนักร้อง ลูกกรุงมาร้องคู่กับนักร้องลูกทุ่งเป็นคนแรกและเป็นผู้แต่งเพลงคู่มากที่สุด ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงทำให้ชื่อชาญชัย บัวบังศร ดังไปทั่วประเทศในยุคนั้นคือ เพลงกระท่อมไพรวัลย์ โปรดเถิด- ดวงใจ เสียงครวญจากเกาหลี รำเต้ย ต่อมาได้ประพันธ์เพลง เรียบเรียงเสียงประสาน เล่นแอคคอร์เดียนให้กับภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง ที่โด่งดังที่สุดตั้งแต่เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง แว่วเสียงซึง แคนลำโขง เป็นต้น ได้ประพันธ์เพลงให้กับนักร้องเป็นจำนวนมาก เช่น สุเทพ วงศ์คำแหง ชรินทร์ นันทนาคร ธานินทร์ อินทรเทพ รวงทอง ทองลั่นธม บุษยา รังสี สมยศ ทัศนพันธ์ ทูล ทองใจ ชาย เมืองสิงห์ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นต้น รวมทั้งได้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงหลายหมื่นเพลง นับได้ว่าร้อยโทชาญ บัวบังศร เป็นนักดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสาน ที่เป็นต้นแบบของเพลงลูกทุ่งที่สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น ให้แก่นักดนตรีและนักร้องลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบัน ร้อยโทชาญ บัวบังศร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักดนตรี – นักประพันธ์เพลง) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๔ นายสืบทหารม้า
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีบุญญานนท์
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนประชาบาลวัดไทยเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนาธิเบศ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๔ สิบตรี กองร้อยทหารม้า จังหวัดสระบุรี
ร้อยโท กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.)
ร้องเพลง คณะละครเร่ ศรีสมพร
ขนเครี่องดนตรี วงดนตรีสตริงแบนด์ของนายพิชัย มโหตระ
นักร้อง วงดนตรีของพยงค์ มุกดา
ร้องเพลงสลับฉาก คณะละครเร่ คณะคุณหนู
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ เกียรติคุณครูเพลง
๒๕๔๓ เชิดชูผู้มีความสามารถเฉพาะด้านดนตรี แอคคอร์เดียน ชมรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
๒๕๔๓ เกียรติคุณความดี ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมดีเด่น หนังสื่อพิมพ์ข่าวสภากรุงเทพฯ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th