หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี

ชื่อ : นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล-ผู้ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี (สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์) ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๖๙ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ณ ประเทศอังกฤษ นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี เป็นทั้งนักบริหารธุรกิจและศิลปิน ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานประจำ ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากลควบคู่กัน มีผลงานประพันธ์เพลงมาแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าเพลง เป็นเพลงที่ได้ประพันธ์คำร้องเป็นส่วนใหญ่ และครูสง่า อารัมภีร และครูสมาน กาญจนะผลิน เป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อาทิ เพลงทักษิณราชนิเวศน์ นางสาวไทย รักปักใจ วิหคเหินลม รักคุณเข้าแล้ว เพียงคำเดียว ความรักเจ้าขา ที่รัก สัญญารัก นกเขาคู่รัก ออเชาะรัก และเพลงรัก เป็นต้น เป็นผู้ริเริ่มใช้สรรพนาม คุณ แทนคำว่า เธอ และใช้ผมแทนคำว่า ฉัน และเรียม ในเพลงรักคุณเข้าแล้ว อันเป็นคำที่ประชาชนทุกคนในยุคนั้นใช้กันติดปากในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีผลงานประพันธ์เพลงให้กับสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ อีก ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำในฐานะประพันธ์คำร้อง จากเพลงใจพี่และเพลงวิหคเหินลม รางวัลเสาอากาศทองคำ ในเพลงเพียงคำเดียว จากสถานีวิทยุเสียงสามยอด และรางวัลนราธิป ในฐานะนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโสที่ทำคุณประโยชน์ด้านวรรณกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยความสามารถอันโดดเด่นและผลงานอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล - ผู้ประพันธ์เพลง) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ประเทศสหราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๒ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
๒๕๒๐ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด
๒๕๒๗ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เศรษฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
๒๕๑๐ หัวหน้าฝ่ายบัญชีลูกค้า บริษัท ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด(เครือซีเมนต์ไทย)
๒๕๐๗ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อิตาเลี่ยน-ไทย จำกัด
๒๔๙๓ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๕๐๓ อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๐๔ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารแห่งเอเชีย จำกัด
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๒ รางวัลเสาอากาศทองคำ ชมรมนักร้องแห่งประเทศไทย
รางวัลแผ่นเสียงทองคำ สถานีวิทยุเสียงสามยอด
๒๕๕๐ รางวัลนราธิป สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลงานชื่อผลงาน :: เพลงเพียงคำเดียว
ชื่อ - สกุล ผู้ครอง (กรรมสิทธิ์) :: สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์


ชื่อผลงาน :: รอวันหวาน
ชื่อ - สกุล ผู้ครอง (กรรมสิทธิ์) :: นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี
 

ที่อยู่ ๑๐๐ ถนนสุขุมวิท  ซอย ๖๒/๑  แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กทม.  ๑๐๒๖๐

 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th