หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายฉลาด ส่งเสริม

ชื่อ : นายฉลาด ส่งเสริม
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : หมอลำ
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายฉลาด ส่งเสริม (ป.ฉลาดน้อย) ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๐ ที่บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร นายฉลาด ส่งเสริม เป็นหมอลำเรื่องต่อกลอนที่มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักในด้านน้ำเสียงที่ก้องกังวาลแจ่มใส คำร้องมีการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวยากที่คนอื่นจะลอกเลียนแบบได้ โดยเฉพาะความสามารถแต่งกลอนลำทำนองเมืองอุบล จะนำเอาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติตามท้องถิ่น เช่น ดิน ลม ฟ้า อากาศ ต้นไม้ มาแต่งเป็นกลอนลำ กลอนลำแต่ละกลอนจะมีคติสอนใจผู้ฟังอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และสามารถร้องหมอลำได้หลายประเภท ทั้งลำยาว ลำเพลิน ลำเรื่อง ลำต่อกลอน ผลงานเด่น ได้แก่ นางนกกระยางขาว ท้าวก่ำกาดำ พระเวสสันดรชาดก องคุลีมาล สำนึกบาป พุทธประวัติตอนสิทธัตถะกุมารออกบวช นางนกกระจอกน้อย ผาแดงนางไอ่ ลูกเขยไทยสะใภ้ลาว เพลงรักบุญบั้งไฟ เป็นต้น ได้รับรางวัลทองคำฝังเพชร ในการประกวดหมอลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง “นางนกกระยางขาว” จากกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดศิลปินอีสาน ในวาระ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายฉลาด ส่งเสริม จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๓ นักธรรมโท วัดบูรพาพิสัย
๒๕๐๔ นักธรรมชั้นเอก เมืองอุบลราชธานี
๒๕๐๒ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๐๐ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวิจิตรราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๒ ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
๒๕๓๕ ประธานกรรมการ สหกรณ์รถยนต์บริการอุบลราชธานี
๒๕๓๐ ประกอบอาชีพวิ่งรถสองแถวเล็ก สหกรณ์รถยนต์บริการอุบล จำกัด ที่อำเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๑๔ พระเอกกับคณะอุบลพัฒนา คณะอุบลพัฒนา
๒๕๑๘ เจ้าของคณะหมอลำ คณะเพชรอุบล
๒๕๑๒ ตั้งวงเป็นของตนเอง คณะ ป.ฉลาดน้อยรุ่งเรืองศิลป์
๒๕๐๗ อาชีพศิลปิน คณะหมอลำ ก. สำราญศิลป์
๒๕๐๘ หมอลำ คณะ ส.สมนึกศิลป์ บ้านหนองคู ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๔๔ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม ทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๗ เชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปินพื้นบ้านอีสาน, โล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม, โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๔๔ โล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี ๒๕๔๔ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๔๕ โล่ประกาศเกียรติคุณยอดฝีมือหมอลำ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบท ช่อง ๕
๒๕๔๒ เกียรติบัตรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในงานศิลปกรรมนักเรียน
๒๕๓๘ เกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนโครงการคาราวานอีสานไม่กินปลาดิบ จังหวัดศรีสะเกษ
๒๕๑๕ โล่รางวัลทองคำฝังเพชร กรมประชาสัมพันธ์ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๔ จังหวัดขอนแก่น
๒๕๓๓ โล่รางวัล ตัวประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๔ เกียรติบัตร โครงการรณรงค์อีสานไม่กินปลาดิบ ๑๗ จังหวัด ในภาคอีสาน และเกียรติบัตร ในนามศิลปินผู้สนับสนุนการผลิตเทปเพลงหมอลำอุบลราชธานี ๒๐๐ ปี จากกระทรวงสาธารณสุข จากจังหวัดอุบลราชธานี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th