หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ชื่อ : นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล-ขับร้อง
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิตย์) เกิดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเข้าสู่วงการเพลงโดยการสนับสนุนจากนายเชาว์ แคล่วคล่อง หัวหน้าวงดนตรี “วายุบุตร” ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในขณะนั้น ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะทำให้เสียงเพลงที่เธอขับร้องเป็นเพลงที่มีคุณค่าและเป็นอมตะจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๔๕ ปี นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิตย์) เป็นผู้มีความสามารถสูงในด้านการร้องเพลง จึงมีผู้แต่งเพลงให้ขับร้องมากมาย ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเพลงแรกคือ เพลง “สักขีแม่ปิง” จากนั้นก็มีผลงานขับร้องอื่น ๆ เช่น เพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งขับร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพลงประกอบภาพยนตร์ เป็นต้น จากความสามารถพิเศษดังกล่าวยังผลให้ นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิตย์) ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในฐานะนักร้องยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง จากการขับร้องเพลง “คิดจะปลูกต้นรักสักกอ” รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเพลงปลุกใจจากการขับร้องเพลง “ฝากใจไปรบ” รางวัลเสาอากาศทองคำ จาการขับร้องเพลง “คิดถึง” นอกจากนั้น ยังได้รับเชิญให้ไปขับร้องเพลงกล่อมขวัญทหาร ตำรวจชายแดนตามจังหวัดต่าง ๆ และขับร้องเพลงในนามของรัฐบาลไทยร่วมกับวงดุริยางค์แห่งสถานีวิทยุเซาท์เวสต์ในเพลง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิค (The sound of music)” ปัจจุบัน นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิตย์) ยังคงปฎิบัติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่ตลอดเวลา และขับร้องเพลงในงานการกุศลอยู่เป็นประจำทุกปี นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิตย์) จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ขับร้อง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา
อาชีวศึกษาชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๘ นักร้อง ไนท์คลับ ห้องอาหารในโรงแรมและสถานที่อื่น ๆ ทั่วไป
นักร้อง วงดนตรี “วายุบุตร”
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๗ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
๒๕๐๙ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
๒๕๔๗ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
รางวัลเพลงยอดนิยม สถานีวิทยุ ท.ท.ท.
โล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเสาอากาศทองคำ
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล-ขับร้อง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th