หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

ชื่อ : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ผู้สร้างภาพยนตร์-กำกับ
ปีที่ได้รับ : 2544
คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ “ ท่านมุ้ย ” ประสูติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นโอรสของ พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทละโว้ภาพยนตร์ จำกัด ที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างภาพยนตร์ไทยมานานกว่า ๔๐ ปี ดังนั้น จึงทรงเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทั้งในด้านการกำกับและการเป็นช่างภาพ ทรงศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา วิชาเอกด้านธรณีวิทยาและวิชาโทด้านภาพยนตร์ ทำให้มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในเรื่องภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงริเริ่มเขียนบทและกำกับภาพยนตร์โทรทัศน์ ครั้งแรกเรื่อง “ ผู้หญิงก็มีหัวใจ ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจุบันประสบความสำเร็จทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ในสาขาการกำกับการแสดงยอดเยี่ยม ภาพถ่ายยอดเยี่ยม บทประพันธ์ยอดเยี่ยม กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ลำดับภาพยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ้น ๒๒ รางวัล ผลงานที่มีคุณค่าทางด้านการสร้างภาพยนตร์ไทยล่าสุดคือ เรื่อง “ สุริโยไท ” เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่ง และเป็นภาพยนตร์ระดับชาติที่รวมดาราชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การสร้างภาพยนตร์ไทย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงใช้เทคนิคทางด้านภาพยนตร์สร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผลงานออกมาเป็นภาพที่สมบูรณ์อย่างมีศิลปะ วางแนวทางในการพัฒนาภาพยนตร์ไทยเพื่อให้ได้มาตราฐานทัดเทียมต่างประเทศมาโดยตลอด ผลงานการสร้างภาพยนตร์ทุกเรื่อง ส่วนใหญ่มีลักษณะในแนวสร้างสรรค์สังคมและสะท้อนปัญหาของสังคมไทยได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำออกจำหน่ายในตลาดภาพยนตร์ทั่วโลก ผลงานของท่านนับได้ว่ามีส่วนเผยแพร่คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทสื่อภาพยนตร์ไทยที่แสดงถึงความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักมายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยโดยรวม หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับการแสดง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
อนุบาล โรงเรียนอนุบาลสมถวิล
มัธยมศึกษา GREENLONG GRAMMA SCHOOL
วิชาเอกด้านธรณีวิทยา วิชาโทด้านภาพยนตร์ UCLA (UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGLES) )
ประถมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
งานในด้านอื่นๆ
อาจารย์
กำกับภาพยนตร์
กำกับละครโทรทัศน์
ผู้ประพันธ์บทภาพยนตร์
กำกับภาพยนตร์โทรทัศน์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับการแสดง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๓ ปริญญาวารสารศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๔๑ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๓๙ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๖
๒๕๓๖ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓
๒๕๓๗ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔
๒๕๓๔ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑
๒๕๒๒ รางวัลสุพรรณหงค์ทองคำ
๒๕๒๔ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๒๖
๒๕๒๖ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๒๙ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๓๓ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๑๖ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๑๙ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๒๐ รางวัลตุ๊กตาทอง
๒๕๒๑ รางวัลจากงานมหกรรมภาพยนตร์อาเซียน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th