หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายแท้ ประกาศวุฒิสาร

ชื่อ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ผู้สร้างภาพยนตร์
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นายแท้ ประกาศวุฒิสาร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ จบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง แผนกฝึกหัดครูวาดเขียน ศึกษาการถ่ายภาพยนตร์กับขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต จากนั้นได้เข้ารับราชการเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ข่าวทหารบก และกองภาพยนตร์ทหารอากาศ จากนั้นได้เริ่มสร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกใน พ.ศ.๒๔๙๑ ด้วยภาพยนตร์เรื่องสุภาพบุรุษเสือไทย เสือดำ เสือใบ เสือมเหศวร สาวเครือฟ้า ปาหนัน เห่าดง ฯลฯ ภาพยนตร์ทุกเรื่องประสบความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพและความนิยมของประชาชน นายแท้ เป็นผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์คนสำคัญคนหนึ่งของไทย ได้ริเริ่มนำวิธีสร้างภาพยนตร์ด้วยต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพสูงมาใช้ในเมืองไทย ปัจจุบันเป็นบุคลากรคนสำคัญของวงการภาพยนตร์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ผลงานบุกเบิกการสร้างภาพยนตร์ยังเป็นที่ยกย่องของวงการภาพยนตร์มาจนถึงปัจจุบัน นายแท้ ประกาศวุฒิสาร สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๖ มัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๕ อำนวยการสร้างและถ่ายภาพ
๒๔๘๔ ช่างถ่ายภาพ และงานโฆษณา บริษัท สหศีนิมา จำกัด (ศาลาเฉลิมกรุง)
๒๔๘๘ เปิดกิจการร้านถ่ายรูป ห้องถ่ายรูปไทยไตรมิตร
๒๔๘๐ ขายอะไหล่รถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์
๒๔๘๑ ถ่ายภาพและทำหนังสือ กระทรวงพาณิชย์
๒๔๗๘ ถ่ายภาพนิ่ง บริษัท ภาพยนตร์ไทย จำกัด
๒๔๗๙ ช่างถ่ายภาพและภาพยนตร์ ๑๖ มม. กรมแผนกที่ทหารบก
ช่างถ่ายภาพยนตร์ กองภาพยนตร์ทหารอากาศ
ช่างภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน
อำนวยการสร้าง
๒๔๙๑ อำนวยการสร้างและถ่ายภาพ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ผู้สร้างภาพยนตร์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th