หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ชื่อ : นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักพากย์และนักแสดง
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นศิลปินนักแสดงเวที นักพากย์ และนักแสดงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของไทยมาตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี มีความสามารถทางด้านการแสดงในหลายบทบาท เริ่มจากบทนางเอกของละครเวที ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ จากนั้นได้ใช้ความสามารถด้านภาพยนตร์คู่กับ หม่อมหลวงรุจิรา จนมีชื่อเสียงควบคู่กับการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เป็นศิลปินยุคละครเวทีที่ยังมีผลงานการแสดงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากภาพยนตร์เรื่องโอวตี่ และรางวัลตุ๊กตาทองมหาชนจากละครโทรทัศน์เรื่องจิตไม่ว่าง นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักพากย์-นักแสดง) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแสดงภาพยนตร์และนักพากย์ภาพยนตร์
นักแสดงละคร คณะละครชายจริงหญิงแท้
นักแสดงละคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นักแสดงจำอวด คณะสมควร กระจ่างศาสตร์
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลตุ๊กตาทอง
รางวัลตุ๊กตาทองมหาชน
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักพากย์และนักแสดง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th