หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายชรินทร์ นันทนาคร

ชื่อ : นายชรินทร์ นันทนาคร
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักร้องเพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชรินทร์ นันทนาคร เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้เข้ามาศึกษาต่อที่อัสสัมชัญ คอมเมิร์ส กรุงเทพฯ เป็นนักกีฬาฟุตบอลและรักบี้ของโรงเรียน แต่ประสบอุบัติเหตุจนต้องเลิกเล่นกีฬาทุกชนิด จึงหันมาฝึกหัดการร้องเพลง กับ นายไศล ไกรเลิศ ครูเพลงไทยสากลคนสำคัญในยุคนั้น จนได้บันทึกแผ่นเสียงเพลง “ดวงใจในฝัน” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ จากนั้นก็ได้บันทึกแผ่นเสียงอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ เพลงนกเขาคู่รัก สัญญารัก ง้อรัก เชื่อรัก เรือนแพ แสนแสบ ท่าฉลอม หยาดเพชร ผู้ชนะสิบทิศ ทาสเทวี อาลัยรัก ข้าวประดับดิน ฯลฯ เคยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลง “อาลัยรัก” ได้รับรางวัล กิติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาใช้ศิลป์สร้างสรรค์ให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเป็นผู้ริเริ่มและร่วมสร้างสรรค์เพลง “สดุดีมหาราชา” นายชรินทร์ เป็นนักร้องเพลงไทยสากลที่มีเอกลักษณ์การขับร้องเพลงเป็นของตนเองในแบบฉบับของเพลงไทยเดิมผสมผสานกับเพลงไทยสากลที่มีท่วงทำนองสูงต่ำ เอื้อนด้วยนำเสียงที่พลิ้วมีเสน่ห์ชวนฟัง ออกเสียงอักขระได้ชัดเจน เป็นนักร้องที่ใช้น้ำเสียงสร้างศิลปะการขับร้องให้แก่ประชาชนมาอย่างยาวนาน ผลงานเป็นอมตะสืบสานมาจนปัจจุบัน นายชรินทร์ นันทนาคร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงไทยสากล) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
การศึกษาวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญ คอมเมิร์ส
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๔ สร้างและกำกับภาพยนตร์ระบบ ๗๐ ม.ม.
๒๕๐๘ สร้างและกำกับภาพยนต์
๒๕๐๙ สร้างบทเพลงเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา
๒๕๐๐ นักแสดง(พระเอก) ดาราไทยฟิล์ม
๒๕๐๑ เลขานุการผุ้ตรวจการภาคตะวันออกไกล องค์การยูซ่อม
๒๔๙๔ นักร้อง(บันทึกแผ่นเสียง)เพลง ดวงใจในฝัน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักร้องเพลงไทยสากล) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๐๓ พระราชทานนามสกุล
๒๕๑๔ แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
๒๕๑๙ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและถ่ายภาพยอดเยี่ยม
๒๕๒๗ กิติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th