หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นาวาตรีปิยะพันธ์ สนิทวงศ์

ชื่อ : นาวาตรีปิยะพันธ์ สนิทวงศ์
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : ดนตรีสากล
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
นาวาตรีปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๗๗ ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ ๙ ขวบ กับหม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์, ครูบุญชม เชี่ยวชาญ, หลุย ลามาร์ช นักเปียโนชาวฝรั่งเศส อายุ ๑๓ ปี แข่งขันเดี่ยวเปียโนของ Bangkok Music Society มีพระเจนดุริยางค์ เป็นประธานการตัดสิน ได้รับรางวัลที่ ๓ จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสก็อตแลนด์ พร้อมกับเรียนเปียโนเพิ่มเติม ได้เข้าแข่งขันเปียโนต่างประเทศ แสดงคอนเสิร์ตในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกาประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก กลับมาประเทศไทยได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการเรียบเรียงเสียงประสานไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ เพลงลมหวน สยามมานุสติ ขอให้เหมือนเดิม ฯลฯ ส่วนการสร้างสรรค์ด้านทำนองนั้นได้สร้างสรรค์ไว้เป็นจำนวนมาก ได้แก่ เพลงใจรำพึง ฝากรัก รักแท้ ใจหาย ฯลฯ นอกจากได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันเดี่ยวเปียโน ของ Bangkok Music Society แล้วยังได้รับรางวัลที่ ๒ การแข่งขัน The Scottish Internation Piano Competition ปัจจุบันนาวาตรีปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ยังได้ถ่ายทอดการสอนดนตรีคลาสสิคแก่ผู้สนใจอยู่อย่างสม่ำเสมอ
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนกวิชาการและควบคุมการฝึกซ้อมของวง อาจารย์พิเศษ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักดนตรีสากล) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลศิริราช
โล่เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โล่เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โล่เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหารวิทยาลัย
โล่เกียรติคุณ โครงการพัฒนาดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่๓
โล่เกียรติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โล่เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหารวิทยาลัย
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th