หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางจุรี โอศิริ

ชื่อ : นางจุรี โอศิริ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : นักพากย์และนักแสดง
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
นางจุรี โอศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเข้าสู่วงการแสดงด้วยการเป็นนักร้องหน้าม่านสลับละครของคณะ “ผกาวลี” และคณะ “ศิวารมย์” ต่อมาแสดงเป็นนางเอกในละครเพลงเรื่อง “นเรศวรมหาราช” เป็นนักร้องประจำวงดุริยางค์ทหารบก วงสุนทราภรณ์ และเข้ามารับบทนางเอกภาพยนตร์ เรื่อง สุภาพบุรุษจากอเวจี โดยได้เริ่มพากย์เสียงของนางเอกและตัวแสดงฝ่ายหญิงทั้งหมดเป็นครั้งแรกจากนั้นก็ใช้ความสามารถในศิลปะการใช้เสียงพากย์ภาพยนตร์ในทุกบทบาททั้งนางเอก นางรอง นางร้าย แม่ ย่า พี่ ป้า น้า อา เด็กเล็ก โดยเสียงนางเอกที่พากย์เสียงให้มากที่สุดได้แก่ เพชรา เชาวราษฏร์, พิศมัย วิไลศักดิ์ ภาวนา ชนะจิต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กัณฑรีย์ นาคประภา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลลนา สุลาวัลย์, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, นันทนา เงากระจ่าง จนถึงดาวตลก ชูศรี มีสมมนต์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณฑัต, มาลี เวชประเสริฐ ฯลฯ ซึ่งในการพากย์ภาพยนตร์นั้นต้องอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณ ในการพากย์ให้เข้ากับบทบาทการแสดง แสดงอารมณ์ทุกข์ โศก สนุกสนาน เฮฮา ได้อย่างสมจริง นางจุรีเป็นนักพากย์ที่มีพรสวรรค์ทำให้ผู้ชมภาพยนตร์ประทับใจ เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพากย์ภาพยนตร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น ในฝูงหงส์ สาวน้อย นกน้อย แม่นาคพระโขนง เคยได้รับพระราชทานตุ๊กตาทอง จากการแสดงภาพยนตร์อีกเป็นจำนวนมาก เป็นนักพากย์ นักแสดงที่มีความสามารถรอบตัวเคร่งครัดการใช้ภาษาไทย และเป็นที่เคารพยกย่องของนักพากย์นักแสดงทุกรุ่นทุกวัย นางจุรี โอศิริ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักพากย์และนักแสดง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนนาฎศิลป กรมศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักร้องประจำวงดุริยางค์ ทหารบก
นักร้องประจำวง กรมโฆษณาการ
ศิลปะการพากย์ภาพยนตร์ ขับร้อง และแสดงละครเวที โทรทัศน์ ภาพยนตร์
นากเอกละคร โรงละคร กรมศิลปากร
๒๔๘๘ นักร้องหน้าม่านสลับละคร คณะ"ผกาวลี" และคณะ "ศิวารมย์"
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๔ วิก ๐๗
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักพาทย์และนัดแสดง) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๓ วิก ๐๗ ทองคำ
๒๕๓๐ โทรทัศน์ทองคำ
สำเภาทอง
๒๕๐๗ ตุ๊กตาทอง
๒๕๒๒ ตุ๊กตาทองผู้แสดงประกอบ
๒๕๒๒ ตุ๊กตาทองพากย์ภาพยนตร์
๒๕๒๕ ตุ๊กตาทองพากย์ภาพยนตร์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th